Město Dobřichovice
Dobřichovice

Bezpečná cyklodoprava z Karlíka do Dobřichovic

Město Dobřichovice jako partner se zapojilo do realizace projektu CZ.1.15/1.2.00/71.01669 s názvem Bezpečná cyklodoprava z Karlíka do Dobřichovic. Cyklostezka je již od léta v plném provozu. Projekt byl realizován za výrazné pomoci fondů EU, konkrétně ERDF, prostřednictvím ROP Střední Čechy. Obec Karlík získala z tohoto dotačního titulu 802 tis. Kč, což odpovídá 80% dotaci. Nová cyklostezka z ulice Viničná alej v Karlíku vede po bývalé polní cestě do prostoru u Sokolovny v Dobřichovicích. Daná cyklostezka bude navazovat na stávající síť cyklostezek v Dobřichovicích a ukazateli je vhodně napojena na cyklostezku do Čenošic, do Všenor nebo na městský park.

Slouží nejen pro cyklisty, ale i pro pěší. Jak jsme si všimli, využívají ji hojně občané na cestu do centra Dobřichovic za nákupy, na nádraží, děti na cestu ze školy, maminky s kočárky, i občané na procházku se psy nebo za sportem. Na uvedené stezce je již čilý ruch a k vidění jsou zde jak děti na kolech, tak starší lidé na procházce. Oficiální otevření tohoto úseku plánujeme kvůli počasí až na jaro.

Pohled na cyklostezku

Logo ROP

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON