Město Dobřichovice
Dobřichovice

Stavební úřad

 

Stavební úřad vyřizuje stavební záležitosti pro Dobřichovice, Všenory a Karlík.
Ing. Šárka Nejedlá (vedoucí) a Ing. Iveta Radovnická
telefon : 257 711 402, 724 520 610, 731 393 581,  stavebniurad@dobrichovice.cz

Stavební úřad vydává správní rozhodnutí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších předpisů, zejména vyřizuje žádosti o stavební povolení a ohlášení staveb, povolení změny stavby před jejím dokončením, povolení změny v užívání stavby, povolení reklamních a informačních zařízení, povolení terénních úprav, povolení užívání (kolaudace) staveb. Vydává územní rozhodnutí a jejich změny, povoluje výjimky, provádí stavební dozor a kontrolu stavebního řádu, nařizuje neodkladné a zabezpečovací práce (havárie staveb), projednává a vydává rozhodnutí o pokutách za porušování stavebního zákona.


Stavební úřad informuje o povinnosti podávat žádosti na formulářích dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Vzory žádostí pro stavební úřad

Územně plánovací dokumentace

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google playapp store

 

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON