Město Dobřichovice
Dobřichovice

Svatby

Usnesení vlády č. 1078 bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 424/2020 Sb. Od 22. října 2020 dochází k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů na 10 osob.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2020, č. j.: MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN, stanoví pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Snoubenci a osoby účastnící se sňatečného obřadu, stejně jako osoby činící prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství nemusí mít v průběhu obřadu ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa). 
 
Dne 30. září 2020 vyhlásila vláda České republiky (dále jen „vláda“) svým usnesením č. 957 nouzový stav, a to s účinností od 5. října 2020 na dobu 30 dnů.
Usnesení vlády bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 391/2020 Sb.
V návaznosti na vyhlášený nouzový přijala vláda dne 12. října 2020 usnesení č. 1021 o přijetí krizového opatření, které se dotýká i konání sňatečných obřadů a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství. Usnesení vlády č. 1021 bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 407/2020 Sb.
Na základě tohoto usnesení vlády je možno konat sňatečné obřady a přijímat prohlášení o uzavření registrovaného partnerství do 18. října 2020 za stejných podmínek jako dosud.
Od 19. října 2020 dochází k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o uzavření registrovaného partnerství na 30 osob. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech
 
 
Nově bylo přijato mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. října 2020, č. j.: MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN, kterým se stanoví pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, upravující omezení pohybu po 25. květnu omezuje účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující pravidla:

 • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 300 osob,
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
 • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek, tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;     

Svatby s účastí nejvýše 100 osob ve stejný čas, od 11. 5. 2020

 • Účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob;
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
 • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob;
 • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek;tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.
 
 

Doporučení MZ ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020

ze dne 14. 4. 2020 
POVOLUJE SE, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace:

Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek.

Specifické požadavky k bodu: Svatební obřady s maximálním počtem do 10 osob

Dodržovat odstupy s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novomanželů.
Dodržování základních preventivních pravidel (hygiena rukou, povinná ochrana horních cest dýchacích s výjimkou snoubenců/novomanželů, bez osobních gratulací s výjimkou nerizikových osob sdílejících společnou domácnost, po skončení svatebního obřadu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek).

 

Matrika spravuje matriční obvod obcí Černolice, Dobřichovice, Karlík a Všenory.

 

Svatební obřady jsou možné:

1. na místech úředně stanovených

 • v obřadní síni Městského úřadu (Vítova 61)
 • v prostoru městského parku 
 • v obřadní síni na zámku / residence Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou             (Křižovnické náměstí 1)
 • venku, v prostorách náležících k zámku (na nádvoří, na trávě u vody pod zámkem..)

v úředně stanovenou dobu, tj. v pátek a sobotu bez správního poplatku. Za obřad na zámku a v prostorách náležících k zámku se vybírá poplatek za pronájem 5000,-Kč za sál, a 4000,- Kč za obřad venku.

2. po domluvě na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu tj. Dobřichovice, Černolice, Karlík a Všenory (např. soukromé zahrady...)

Za obřad se mimo úředně stanovené místo a dobu vybírá správní poplatek 1000,- Kč.

 

foto obřadní síně na městském úřadě v Dobřichovicíchobřadní síň na městském úřadě v Dobřichovicích

obřadní sál na zámkuobřadní síň na zámku / residence Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

obřadní sál na zámkuobřadní síň na zámku / residence Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

zámek - obřadní prostor u sochy sv.Václava

obřadní prostor pod zámkem - u sochy sv.Václava

zámek -nádvořínádvoří zámku

 

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google playapp store

 

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON