Město Dobřichovice
Dobřichovice

Knihovna

 Městská knihovna v Dobřichovicích

Knihovna v Dobřichovicích má dlouhou tradici, která sahá až do roku 1842. O založení veřejné knihovny se v roce 1841 pokusil kněz řádu Křižovníků tím, že založil čtenářský spolek. Zájem o spolek byl značný a proto se rozhodl páter Machačka založit v roce 1842 ve farní budově knihovnu. Knihovnu tvořily hlavně knihy náboženské, historické, národohospodářské, ale zábavných a poučných knih bylo velice málo. Farní knihovna zanikla v roce 1876, některé knihy byly věnovány nově zřízené školní knihovně. Založením Sokola v roce 1899, nastala nová éra v půjčování knih – Sokol zřídil vlastní knihovnu. Roku 1935 knihovna měla 462 svazků. Velkou ztrátu doznaly všechny knihovny za německé okupace v letech 1939 – 1945.

Knihovna absolvovala několik stěhování přes křižovníky, sokol a školu až skončila v obecním domě v Palackého ulici č. 123, kde sídlí dodnes. V roce 1998 se začalo mluvit dokonce o demolici tohoto objektu z důvodu havarijního stavu. Jsme moc rádi, že vše dopadlo jinak a obecní úřad, který do knihovny investoval, jistě ocenil kladný ohlas občanů a to nejen z naší obce.Po velkých opravách ( výměna oken a dveří, vybudování WC a kuchyňky, zpřístupnění dvora s pískovištěm a posezením ) zahájila knihovna asi po třech měsících opět provoz 1.11.1999. V roce 2007 zde proběhla další přestavba a knihovna byla rozšířena o nové prostory. Je zde i čítárna pro děti, která vznikla díky několika rodinám z Dobřichovic, které poskytly na její vybavení sponzorský dar. Knihovna má pro veřejnost k dispozici dva počítače, připojené na internet.  

Stálých čtenářů máme v naší knihovně asi 300 a z toho je asi 100 studujících. Ročně nás navštíví okolo 2 500 čtenářů, kteří si vypůjčí okolo 4000 knih. Naše knihovna má přes 10 000 svazků.

A teď něco málo o čtení:

Bez dokonalé dovednosti číst rychle a s porozuměním se dnešní člověk neobejde při vzdělávání ani v běžném životě. Jak mají rodiče vést dítě ke čtenářství a jak podpořit jeho dovednost číst?

Jak rodiče podněcují rozvoj dětí v oblastech, které se čtením souvisejí, tedy jak si s nimi povídají, kolik času mají na čtení pohádek apod.?

Je velmi užitečné, když se do výuky čtení zapojí od nejútlejšího věku dítěte rodiče a o něco později i prarodiče. Výuka čtení nezačíná až v první třídě, ale základy se budují už od prvních dnů po narození. Dospělí by měli dětem hodně vyprávět a číst a současně by si měli s nimi co nejvíc povídat. Ukázalo se, že předčítání knížek v předškolním věku výrazně pozitivně ovlivňuje úroveň čtenářských dovedností dítěte ve školním věku. Je dobré v něm pokračovat i v době, kdy už dítě chodí do školy.

Čtenářství ve školním věku podpoříme např. tím, že se zajímáme, co dítě čte, že jedním z dárků pro dítě je knížka, že dítě chodí do knihovny. Je vhodné pomoci dítěti s výběrem knížek – jednoznačně by měly vycházet ze zájmu dítěte, neměly by být příliš tlusté, měly by se dobře číst.

  

LÉPE SE UČÍ ČÍST DÍTĚ, KTERÉ JE NA KNIHY ZVYKLÉ.

UKAZUJTE DÍTĚTI, JAK JE ČTENÍ PĚKNÉ, ZAJÍMAVÉ A PŘITAŽLIVÉ.

BUĎTE MU VZOREM TÍM, ŽE SAMI ČTETE.

/Převzato z knihy V. Mertina: Na co se často ptáte – Ze zkušeností dětského psychologa/

Zveme vás do městské knihovny v Dobřichovicích a těšíme se na vaši návštěvu.
Knihovnice Veronika Krecbachová , Eugenie Řehnová.

 Provozní doba se může měnit. Sledujte prosím web knihovny.

Provozní doba knihovny:                                            Provozní doba o letních prázdninách:

  • Pondělí - zavřeno
  • Úterý    - 11:00 - 16:00 18:00 - 20:00                                   Úterý    – 18:00 - 20:00
  • Středa  - 11:00 - 17:00
  • Čtvrtek - 11:00 - 17:00                                                           Čtvrtek  – 14:00 – 17:00
  • Pátek   - 11:00 - 17:00

Telefon.: 257 710 834

Knihy nakupujeme průběžně během celého roku a každé dva měsíce je seznam nových knih otištěn v Informačním listu Dobřichovic.

 

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON