Město Dobřichovice
Dobřichovice

platba za vodné a stočné

Provozovatel vodovodní a kanalizační sítě v Dobřichovicích je společnost Aquaconsult spol. s r.o.

  • cena za vodné je 29,59 Kč/m3 bez DPH (15%)
  • cena za stočné je 31.08 Kč/m3 bez DPH (15%)

 

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON