Město Dobřichovice
Dobřichovice

Volby do evropského parlamentu

Výsledky minulých voleb ( rok 2019) najdete na stránkách Českého statistického úřadu 

Vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Prezident republiky vyhlásil dne 27. 2. 2024 volby do Evropského parlamentu rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb, a to ve dnech 

  • pátek  7. června 2024 (od 14 do 22 hodin)
  • a sobotu 8. června 2024 (od 8 do 14 hodin)

Nově zvolený Evropský parlament by měl být složen ze 720 poslanců, Česká republika v něm bude mít 21 zástupců.

Právní úprava voleb do EP

právní úprava účinná ke dni vyhlášení voleb, tj. ke dni 27. 2. 2024 

  • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

DALŠÍ INFORMACE:

Informace o době a místě konání voleb. zde 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků. zde Typ: PDF dokument, Velikost: 384.71 kB

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. 

  • Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.
  • Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.  Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Evropského parlamentu je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Jak volit v České republice

  • Občané České republiky i jiných členských států EU mohou volit za předpokladu, že jsou přihlášeni k trvalému nebo dočasnému pobytu v České republice, a to nejméně 45 dnů před volbami.
  • Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, musí osobně požádat obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tedy v neděli 28.dubna 2024 do 16.00 hodin. Pokud je občan jiného členského státu Evropské unie zapsán v dodatku stálého seznamu voličů (který je veden pro účely voleb do zastupitelstva obce), avšak chce hlasovat rovněž ve volbách do Evropského parlamentu, musí osobně požádat obecní úřad o přenesení údajů z dodatku nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tedy v neděli 28. dubna 2024 do 16.00 hodin.
  • další informace Ministerstva vnitra pro občany ČR žijící v ČR, v cizině i pro občany států EU zde

Ministerstvo vnitra zveřejňuje Informační leták pro voliče v podobě textu určeného pro snadné čtení.

Leták byl vytvořen ve spolupráci se Společností pro podporu lidí zejména s mentálním postižením v ČR. Je tedy určen především pro hendikepované voliče.

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON