Město Dobřichovice
Dobřichovice

Od 1.7.2022 je společností, která sváží a likviduje odpady POBERO.s.r.o., založena dobrovolným svazkem obcí Poberounské odpady. Dispečink: 420 737 240 419

 • svozový den komunálního domovního odpadu je pro Dobřichovice od 1.7.2022 úterý; upozorňujeme, že nádoby je třeba mít připravené ve svozový den od 6:00 hod.
 • termíny vývozu bioodpadu - od .................. liché čtvrtky
 • kontejnery na kovový odpad jsou umístěny u ZŠ Raisova, Za parkem, Na Vyhlídce, u sběrného dvora (skládka) 5. května. V případě většího množství kovového odpadu odvezte prosím do výkupny KOVO SDS Lety (Pražská 524), nebo na recyklační dvůr.
 • nádoba na použitý kuchyňský olej je umístěna na dvoře městského úřadu a na recyklačním - sběrném dvoře
 • kontejner na použité šatstvo - Diakonie Broumov je umístěn na dvoře městského úřadu a je přístupný v pracovní dny do 16.00 hodin
 • kontejnery na tříděný odpad plast/papír/sklo jsou Na Vyhlídce, K Dubu, Za Jednotou -ul. V Zahradách, u sběrného dvora 5. května, Pod Nádražím, Všenorská, Viničná, Raisova u ZŠ, Za Parkem, Hálkova, Americká
 • světelné zdroje - wolframové žárovky, lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky – recyklační dvůr, sběrné místo Ekolamp (od listopadu 2020)

Pro rok 2022 platí termíny svozu NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:

velkoobjemový odpad - 2. dubna a 25. června, 3. září, 17. prosince

nebezpečný odpad - 21. května, 5. listopadu

O termínech jsou občané informováni vždy bezprostředně před jednotlivými svozy v Informačním listu, prostřednictvím www stránek, FB, SMS. 

Pokud by Vaše nádoba (jak komunálního, tak bioodpadu) nebyla vyvezena, informujte nás prosím na mailovou adresu tajemnik@dobrichovice.cz, abychom mohli sjednat nápravu.

odpady

 Poplatek za komunální odpad dle vyhlášky 2/2021 o místních poplatcích

Poplatek za odpad ve výši 800,- Kč za osobu či nemovitost můžete uhradit v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo bankovním převodem.

 • Číslo bankovního účtu: 388029319 / 0800
 • VS: 3722
 • SS: č.domu ( u chat s č.ev. se uvede předpona 200, např. chata s č.12 bude mít SS:     200012)
 • splatnost poplatku zůstává stejná jako v předchozích letech:  30. 6. 2022

Pro správnou identifikaci plateb uvádějte do zprávy pro příjemce jména osob, za které poplatek hradíte.

více zde: prakticke-informace/mistni-poplatky-a-platby/poplatek-za-komunalni-odpad/

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON