Město Dobřichovice
Dobřichovice

Vodovod

Vodovod

Začala stavba vodovodu

Jak jste mnozí již zaznamenali, začala v naší obci další a zřejmě závěrečná etapa stavby vodovodu. Tímto dílem by měla být zajištěno zásobování prakticky všech obyvatel naší obce vodou z veřejného vodovodu. Jaká je situace nyní? Z veřejného vodovodu jsou zásobováni obyvatelé celého pravého břehu Berounky, tedy Brunšova a Luhu. Voda se čerpá z prameniště v Řevnicích, odkud je vedena do vodojemu v lese nad obcí u Nové Cesty. Tento vodovod pochází z konce 20. let a vybudovali ho včetně vodojemu Křižovníci, když prodávali stavební parcely v lokalitě kolem ulic Lesní a Na Vyhlídce. Během let byl rozšířen do celé pravobřežní části obce. Na levém břehu je vodovod cca od roku 1972 v sídlišti Za Parkem, který využívá velké studny uprostřed parku. Tato studna je nejen velmi vydatná, ale má i velmi kvalitní vodu, splňující všechna kriteria. Z tohoto zdroje jsou nyní zásobováni všichni obyvatelé sídliště a od roku 1996-2000 i obyvatelé celé Dědiny. V rámci stavby plynovodu, byl v roce 2000 a 2001 zaveden vodovod i do ulice Vítovy, Palackého, ul. 5. května, odkud je Jugoslávskou ulicí zásobována vodou i mateřská škola a zdravotní středisko. V rámci stavby inženýrských sítí pro zónu výroby a služeb na bývalé skládce, byl vodovod protažen až téměř na konec ulice 5. května.

Oblast, kde vodovod dosud není je tedy celá velká oblast na východ od Palackého ulice a sokolovny, tedy ulice Jiráskova, Březová, Ke Křížku, Zelená a všechny kolmé ulice. Zde jsou obyvatelé odkázáni pouze na tzv. individuální zdroje, tj. na vlastní studně. Je to odhadem asi třetina obyvatel obce. Během povodně v srpnu 2002 byly všechny studně v této oblasti zatopeny vodou, voda v nich byla znehodnocena a i když byly všechny studně vyčištěny a od povodně uplynuly přes dva roky, stále voda ve většině studní není kvalitní. Je zde zejména stále trvající vysoký obsah dusičnanů, někde převyšující normu i o 100 a více % a dále obsah různých bakterií, většinou fekálního původu, které mají zdroj buď ve starých nezlikvidovaných žumpách, nebo v narušené kanalizaci, případně pochází z chovů hospodářských zvířat a v mnoha případech i z nepořádku kolem studní.

V loňském roce požádala obec Ministerstvo zemědělství o dotaci na dokončení vodovodu tak, aby každý obyvatel Dobřichovic měl možnost se na veřejný vodovod napojit. Žádost byla podpořena právě znehodnocením studní během povodně. Žádosti bylo vyhověno a nyní se akce rozeběhla. Jedná se tedy o stavbu vodovodních řadů ve všech ulicích, kde dosud vodovod není. Stavba začala v Březové ulici od křižovatky s Palackého, kde se napojuje na již hotový vodovod v Palackého a bude postupovat směrem k východu. Po dokončení hlavních řadů se začnou budovat vodovodní přípojky k jednotlivým domům, pokud jejich vlastníci budou mít o připojení zájem. Podle projektu bude položeno celkem 15 km potrubí. Součástí stavby je i stavba nového velkého vodojemu o kapacitě 500 m3, který se již staví na kraji obecního lesa proti tenisovým kurtům na Brunšově. Do tohoto vodojemu bude přivedena voda ze zdroje v parku, a to výtlačným potrubím, které povede ulicemi Vítova, 5. května, přes most a dále Tyršovou, nahoru vedle schodů, pak ulicí K Tenisu. Stejnou trasou povede tzv. gravitační potrubí, které bude napojeno na vodovodní síť na levém břehu a které naopak z vodojemu povede vodu ke spotřebitelům. Velmi důležitou částí stavby je i propojovací potrubí v ulicích Na Vyhlídce a Lesní, které propojí brunšovský starý vodovod s novým vodovodem a umožní lepší využívání obou kapacit, např. při výpadku jednoho zdroje bude možno využívat krátkodobě druhý zdroj pro celou obec. To by mělo podstatně zlepšit zásobování vodou v horní části Brunšova. Další částí stavby je rekonstrukce čerpací stanice u vodního zdroje v parku. Stavba má termín dokončení do konce roku 2005. Náklady na celou stavbu jsou 58,8 mil. Kč, z čehož dotace činí 44,5 mil. Kč a obec z vlastních financí hradí 25%, což je 14,4 mil. Kč. Původně vyjednaná dotace kryla téměř 86% nákladů, ale protože vláda a zvýšila DPH z 5% na 19%, tak tento nárůst musí uhradit obec z vlastních financí. Tato akce je pro obec velmi důležitá, protože nyní se bude moci každý člověk připojit na veřejný vodovod, tedy na vodu, jejíž kvalita je pravidelně kontrolována. Touto akcí také bude v zásadě ukončena stavba základních inženýrských sítí, jejichž majitelem je obec, tj. kanalizace, plyn a vodovod. Zbývá postupně provádět rekonstrukce veřejného osvětlení s uložením kabelů do země (je již cca v polovině obce) a samozřejmě nás čeká velká rekonstrukce telefonních sítí, což je ale záležitostí pouze Telecomu a postupné odstraňování nadzemních vedení rozvodu elektřiny, což je opět pouze a jen záležitostí Středočeské energetické a.s. Stavbu vodovodu provádí firma Ekis s.r.o., která ve veřejné obchodní soutěži předložila nejlepší nabídku. Vidíte sami, že stavba většinou neprobíhá „tradičními“ výkopy, ale tam kde to jde moderní metodou tzv. protlaků, kde na vzdálenost až 100 m se hydraulicky potrubí protlačuje zeminou v předepsané hloubce. Výkopy budou pouze v místech spojů nebo odboček a v místech vodovodních přípojek k jednotlivým domům.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:154
TÝDEN:5367
CELKEM:2248382

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON