Město Dobřichovice
Dobřichovice

Rekonstrukce komunikací pro další hospodářský rozvoj města Dobřichovice

V rámci této stavební akce budou rekonstruovány ulice Všenorská (od závor po podchod k nádraží), Randova, Jugoslávská a U Rokle. Vítězem výběrového řízení je firma ČNES dopravní stavby, a. s. Stavební práce byly zahájeny počátkem července 2014.

Zde si můžete prohlédnout hlavní výkresy projektové dokumentace (kompletní projektová dokumentace j k nahlédnutí na městském úřadě):

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON