Město Dobřichovice
Dobřichovice

Upozornění - Práve probíhá úprava webových stránek.

Propojení Dobřichovic a Všenor prostřednictvím bezpečné cyklodopravy

 
Na přelomu srpna a září byla dokončena stavba cyklostezky propojující Dobřichovice se sousedními Všenory. Oficiální název tohoto projektu je „Propojení Dobřichovic a Všenor prostřednictvím bezpečné cyklodopravy“, přičemž tato akce byla realizována za přispění dotace z Evropské unie, konkrétně z prostředků ROP Střední Čechy. Celkové náklady projektu se podařilo, díky kvalitně zpracovanému výběrovému řízení, snížit z předpokládaných 5,4. mil. Kč na cca 3 mil. Kč, z nichž dotace z prostředků ROP činí 2,43 mil. Kč. Cílem projektu, jehož partnerem je obec Všenory, která se též podílela na spolufinancování, bylo především zvýšení bezpečnosti na velmi frekventovaném úseku Tyršovy ulice, která propojuje Dobřichovice a Všenory. Ta byla dosud využívána jak automobilisty, tak cyklisty a pěšími, kteří byli hustým a rychlým provozem automobilů denně ohrožováni. Vybudováním cyklostezky, která slouží i jako chodník pro pěší, došlo k oddělení tohoto způsobu dopravy od automobilového provozu, přičemž bezpečnost na cyklostezce je zajištěna jejím separací od vozovky poměrně širokým zeleným pásem opatřeným navíc dobře viditelnými plastovými patníky. Věříme, že cyklostezka bude sloužit nejen občanům Dobřichovic a Všenor, ale potěší i cyklisty z jiných obcí, kteří často využívají tuto cestu k denní dojížďce, případně si udělají výlet podél Berounky přes naše obce. Dne 20.10.2011 byla cyklostezka slavnostně otevřena za účasti starostů obou partnerských obcí, zastupitelů a vedoucí oddělení Technická pomoc a publicita Úřadu regionální rady Regionu soudržnosti Střední Čechy.

Mobilní aplikace

logo

google playapp store

 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON