Město Dobřichovice
Dobřichovice

Park

Rekonstrukce Dobřichovického parku

 
(Zkrácený článek uveřejněný v podzimním čísle 2009 Dobřichovického Kukátka)
 
Dne 26. června byl pro veřejnost slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný park. Jednalo se o bezpochyby největší stavební akci města za v roce 2009.
 

Finance na rekonstrukci parku

O tom, že Dobřichovický park, který léta pomalu chátral, by si zasloužil zásadní rekonstrukci, jednalo zastupitelstvo našeho města již v minulých letech a tuto akci zařadilo do seznamu svých investičních priorit. Tak velkoryse pojatou rekonstrukci městského parku, jaká byla nakonec provedena, by však město rozhodně nemohlo realizovat pouze s použitím svých vlastních prostředků. Na tuto akci, jejíž celý název je „Revitalizace městského parku v Dobřichovicích“, jsme tedy podali žádost o dotaci z prostředků Regionálního operačního programu (ROP) Evropské unie. Žádost o dotaci byla úspěšná a městu byla přidělena dotace z prostředků ROP ve výši 92.5% z celkových nákladů na tuto akci, které činily 17 mil. Kč. Získat takovouto dotaci není vůbec administrativně jednoduchá záležitost. Pro ilustraci – jen samotný formulář žádosti má cca 60 stran. K tomu je však nutno přičíst mnoho desítek, stran příloh, dokladujících závazné parametry, které musí žadatel o dotaci, chce-li být úspěšný, splnit. Zpracování žádosti bylo proto zadáno společnosti Interel, která má v této oblasti bohaté zkušenosti. Asi největším administrativním problémem při přípravě žádosti o dotaci byla skutečnost, že uprostřed pozemku parku, který je ve vlastnictví města, se nachází úzký pruh pozemku, který byl v době zpracování žádosti veden jako vodní plocha a je v majetku státu. Evropská unie však neposkytuje dotace na projekty, které zasahují do pozemků, které nejsou ve vlastnictví žadatele nebo alespoň v jeho dlouhodobém pronájmu. Město proto muselo jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který má uvedený pozemek ve správě, o jeho pronájmu městu Dobřichovice. Jednání nakonec skončilo úspěšně a město má tuto část pozemku parku v dlouhodobém pronájmu.
 

Arcitektonické řešení

Projekt, podle kterého byl park rekonstruován, zpracoval Ing. arch Mikoláš Vavřín, který má s projektováním parků a veřejných prostranství bohaté zkušenosti. Hlavním cílem projektu zadaným městem architektovi bylo navrhnout park městského významu s novým obsahem tak, aby vznikl veřejný prostor využitelný všemi generacemi. Projekt měl sledovat následující cíle:
- Vybudovat nové centrum odpočinku a regenerace
- Vytvořit nové možnosti sportovních aktivit
- Vytvořit nové centrum společenského života
- Vytvořit nové možnosti pro handicapované občany
- Vybudovat odpočívadlo pro cyklisty
Projekt se měl zaměřit na navržení funkčního systému pěších cest a zpevněných ploch za současného respektování stávající vzrostlé zeleně parku. Dále mělo být vyřešeno oplocení stávajícího vodního zdroje, ohraničení parku, mělo být rozhodnuto zda, případně kam přemístit památník padlým. V projektu měl být samozřejmě navržen odpovídající mobiliář (lavičky, odpadkové koše), systém veřejného osvětlení a další architektonické objekty navazující na kompozici parku.
Ing. arch. Vavřín se, dle našeho názoru, zhostil svého úkolu dobře a výsledkem je zajímavá kompozice parku, v jehož centrálním oválu z oranžového mlatu se nachází dětské hřiště (mimochodem již čtvrté v Dobřichovicích), pódium, zařízení vodního zdroje dostalo zcela nově řešené oplocení, které by mělo být v budoucnu ještě porosteno popínavými rostlinami. Na straně sídliště Za Parkem byla obnovena kamenná zeď, kterou byl kdysi obehnán celý park. Na téže straně parku vznikl zároveň zajímavý architektonický prvek, jímž je „sloupový bosket“, tvořený devíti betonovými sloupy propojenými nerezovými lanky. Tato konstrukce by měla časem porůst popínavými rostlinami, které by měly nad hlavami návštěvníků parku utvořit jakýsi přírodní altán. V rámci projektu byl též přesunut památník padlých, který je nyní orientován rovnoběžně s ulicí Vítovou. Celý park je osazen velkým počtem laviček (celkem je jich 98), odpadkovými koši, lampami veřejného osvětlení, uprostřed parku je dokonce instalováno pítko. Všechny cestičky v parku mají oranžový mlatový povrch, kromě oválu kolem centrální části, který je asfaltový a je určen především pro děti na kolech a kolečkových bruslích. Asfaltová je, z důvodu nutnosti příjezdu obslužné techniky, též příjezdová cesta k vodnímu zdroji.
 

Průběh stavby

Částka, za kterou byla rekonstrukce parku realizována se možná zdá poměrně vysoká, přihlédneme – li však k rozsahu provedených prací, nelze než konstatovat, že je to suma přiměřená. Firma STRABAG, která vyhrála výběrové řízení a revitalizaci parku prováděla, se musela navíc potýkat s ne zcela standardními podmínkami, které jsou běžné na jiných stavbách. Jedním z hlavních požadavků, na kterých město trvalo a které se architekt při tvorbě projektu snažil co nejvíce zohlednit, bylo, aby došlo k co možná nejmenšímu poškození stávající zeleně v parku. V parku je totiž nejen mnoho krásných vzrostlých stromů, ale především ojedinělý květinový porost, který každé jaro rozkvete jako bílý, žlutý a následně jako modrý koberec, na velké části plochy parku. Mlatové cesty byly v parku proto navrženy v převážné většině tam, kde byly cesty již vyšlapané, popřípadě tam, kde nezasahovaly tento ojedinělý květinový porost. Stavební firma při jejich realizaci přitom nesměla zasáhnout mimo plochy budoucích cest, aby květinový koberec nepoškodila. Z tohoto důvodu byly před vlastním zahájením zemních prací vytýčeny plochy, kam nesmí technika ani samotní dělníci zasahovat. Z důvodu bezpečnosti a zároveň též z důvodu ochrany zeleně byl park po celou dobu stavby oplocen, což trochu zkomplikovalo život především lidem ze sídliště Za Parkem. Věříme však, že trocha nepohodlí po dobu stavby, je nyní bohatě vykoupena tím, že Dobřichovice se mohou pochlubit krásně zrekonstruovaným parkem. Stavaři se při rekonstrukci museli potýkat ještě s jedním poměrně významným omezením, kterým je fakt, že uprostřed parku se nachází vodní zdroj, který zásobuje celou polovinu Dobřichovic pitnou vodou. Jakýkoli únik provozních kapalin ze stavebních strojů by proto mohl znamenat vážné ohrožení tohoto zdroje. Z tohoto důvodu musel být zpracován havarijní plán a na stavbě byly připraveny k okamžitému použití sanační prostředky, kdyby takováto situace nastala. Nic takového se však naštěstí nestalo. To, že rekonstrukce proběhla bez větších komplikací, je mimo jiné též zásluhou důsledného stavebního dozoru města.
Jako vícepráce nad rámec rekonstrukce parku byla provedena úprava parkovacích stání mezi zdí parku a ulicí Za Parkem.
 
Článek o rekonstrukci Dobřichovického parku od pana architekta Vavřína vyšel časopise STAVBA (č. 5/2009).Článek si můžete přečíst i na internetových stránkách tohoto časopisu.
 
 

 

Projekt „Revitalizace městského parku v Dobřichovicích“, byl spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu Evropské unie.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:182
TÝDEN:2080
CELKEM:2296988

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON