Dobřichovice - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Stavební úřad

 

Stavební úřad vyřizuje stavební záležitosti pro Dobřichovice, Všenory a Karlík.
Ing. Šárka Nejedlá (vedoucí) a Ing. Iveta Radovnická
telefon : 257 711 402, 724 520 610, stavebniurad@dobrichovice.cz

Stavební úřad vydává správní rozhodnutí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších předpisů, zejména vyřizuje žádosti o stavební povolení a ohlášení staveb, povolení změny stavby před jejím dokončením, povolení změny v užívání stavby, povolení reklamních a informačních zařízení, povolení terénních úprav, povolení užívání (kolaudace) staveb. Vydává územní rozhodnutí a jejich změny, povoluje výjimky, provádí stavební dozor a kontrolu stavebního řádu, nařizuje neodkladné a zabezpečovací práce (havárie staveb), projednává a vydává rozhodnutí o pokutách za porušování stavebního zákona.


Stavební úřad informuje o povinnosti podávat žádosti na formulářích dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Vzory žádostí pro stavební úřad

Územně plánovací dokumentace