Dobřichovice - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Výroční zprávy podle zákona 106⁄1999Sb.

 V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává MěÚ Dobřichovice tyto výroční zprávy.

Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, faxu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.

Archiv: