Dobřichovice - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

GDPR - ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Dobřichovice. Jako správce jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

InfoRoom, s.r.o., se sídlem Zelená 1133, 252 29 Dobřichovice

kontaktní e-mail: poverenec@inforoom.cz

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech . Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.