Dobřichovice - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Svatby

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, upravující omezení pohybu po 25. květnu omezuje účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující pravidla:

 • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 300 osob,
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
 • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek, tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;     

Svatby s účastí nejvýše 100 osob ve stejný čas, od 11. 5. 2020

 • Účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob;
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
 • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob;
 • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek;tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.
 
 

Doporučení MZ ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020

ze dne 14. 4. 2020 
POVOLUJE SE, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace:

Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek.

Specifické požadavky k bodu: Svatební obřady s maximálním počtem do 10 osob

Dodržovat odstupy s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novomanželů.
Dodržování základních preventivních pravidel (hygiena rukou, povinná ochrana horních cest dýchacích s výjimkou snoubenců/novomanželů, bez osobních gratulací s výjimkou nerizikových osob sdílejících společnou domácnost, po skončení svatebního obřadu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek).

 

Matrika spravuje matriční obvod obcí Černolice, Dobřichovice, Karlík a Všenory.

 

Svatební obřady jsou možné:

1. na místech úředně stanovených

 • v obřadní síni Městského úřadu (Vítova 61)
 • v prostoru městského parku 
 • v obřadní síni na zámku / residence Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou             (Křižovnické náměstí 1)
 • venku, v prostorách náležících k zámku (na nádvoří, na trávě u vody pod zámkem..)

v úředně stanovenou dobu, tj. v pátek a sobotu bez správního poplatku. Za obřad na zámku a v prostorách náležících k zámku se vybírá poplatek za pronájem 5000,-Kč za sál, a 4000,- Kč za obřad venku.

2. po domluvě na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu tj. Dobřichovice, Černolice, Karlík a Všenory (např. soukromé zahrady...)

Za obřad se mimo úředně stanovené místo a dobu vybírá správní poplatek 1000,- Kč.

 

foto obřadní síně na městském úřadě v Dobřichovicíchobřadní síň na městském úřadě v Dobřichovicích

obřadní sál na zámkuobřadní síň na zámku / residence Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

obřadní sál na zámkuobřadní síň na zámku / residence Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

zámek - obřadní prostor u sochy sv.Václava

obřadní prostor pod zámkem - u sochy sv.Václava

zámek -nádvořínádvoří zámku