Město Dobřichovice
Dobřichovice

Smlouvy rok 2020

smlouvy uzavřené s Městem za rok roce 2020

společnost předmět smlouvy  poznámka

upřesnění/

náklady   města

příjem města den podpisu    trvání
Honzovy lesy s.r.o. smlouva o správě lesa       1.1.2020  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouva S063 02 o smlouvě budoucí -věcné břemeno parc.č. 34, 174   8.1.  
GasNet s.r.o.

smlouva 

38495/1/VB

o zřízení věcného břemene parc. 34   21.1.  
TRIADA  Dodatek k licenční smlouvě č. 91215 licence ERMS ORP Plus   17.1.  
Středočeský Kraj smlouva o poskytnutí dotace Královský průvod     2.3.  
Neogenia s.r.o. smlouva hlášení závad licence     7.2.  
Obec Lety smlouva o spolupráci propojení vodovodu mezi městy     12.3.  
Centrum Na Verandě Beroun darovací smlouva       19.3.  
Ing. Jaroslav Trávníček smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města za rok 2020     19.3.  
Ing. Jaroslav Trávníček smlouva o provedení auditu za rok 2020     19.3.  
Santech alfa s.r.o. smlouva o dílo oprava dilatačního závěru na mostě     25.3.  
Klubíčko Beroun z.ú. darovací smlouva       23.3.  
TRIADA spol. s r.o. smlouva přeprodej časových razítek  pro licenci ERMS    12.3.  
Jiří Pražský smlouva o dílo těžební práce pro obecní les   25.3. 31.12.2021
ŠAMATA s.r.o. rámcová smlouva pěstební práce pro obecní les   14.4. 31.12.2021
Černohlávek Group s.r.o. smlouva  poskytnutí služeb odpad - použité oleje   17.2.  
Diakonie Broumov, sociální družstvo darovací smlouva       9.4.  
GasNet s.r.o. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

parc. 478/6

plyn.přípojka

  9.4.  
TRIADA a.s. souhrnná licenční smlouva licence č. 91215     12.3.  
ČEZ Distribuce a.s. smlouva o připojení Pražská ulice 1200,- /pro radar   23.4.  
Ing. Nováček kupní smlouva 679/3,4,podíl 75.596,-   6.4.  
Česká spořitelna a.s. ukončení účinnosti smlouvy o vedení účtu     15.5.  
Česká spořitelna a.s. založení účtu       15.5.  
BCQ Czech a.s. smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno sítí 227/1   21.5.  
AB Auto Brejla s.r.o. kupní smlouva elektomobil Citi go     19.6.  
Jeka v.z.w. dodatek s ZUŠ  ke smlouvě o nájmu z 16.12.2019     22.6.  
Jeka v.z.w. dodatek s ZŠ ke smlouvě o nájmu z 20.11.2019     22.6.  
Středočeský kraj dodatek k veřejnoprávní smlouvě dotace královský průvod 2020   7.8.  
PORSIS.s.r.o. dodatek č.1 k příkazní smlouvě 2020-2021 změna na PORSIS VZ s.r.o.   1.2.  
SFŽP  smlouva o poskytnutí dotace  Zahrada Smyslů MŠ    25.11.2019  
Středočeský kraj -KSÚSK zřízení služebnosti  S-4036/DOP/2020 veřejné osvětlení, parc.č.145/1   24.6.  
Michal Velebil Smlouva o dílo sochořadí Karlická     10.7.  
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. servisní smlouva  GDS/ZE190015/S 013 ukazatelé rychlosti ul. Pražská   27.7.  
ČEZ Distribuce a.s. smlouva o zřízení služebnosti přeložka Palackého IZ-12-6001667/VB/001   22.7.  
Froněk s.r.o. smlouva o dílo rekonstrukce část Randova     15.7.  
ČEZ Prodej a.s. smlouva o sdružených dodávkách elektřiny  Pražská      
Marcel Biederman smlouva o dílo výmalba MěÚ     10.8.  
Město -ZŠ-MŠ smlouva centralizované zadávání nákup elektřina na burze   13.8.  
CENTROPOLI ENERGY a.s. Závěrkový list - elekřina pro Město  1.1.2021-31.12.2022   19.8.  
CENTROPOLI ENERGY a.s. Závěrkový list pro MŠ 1.1.2021-31.12.2022   19.8.  
CENTROPOLI ENERGY a.s. Závěrkový list pro ZŠ 1.1.2021-31.12.2022   19.8.  
Generali česká pojišťovna  příloha  k flotilové smlouvě  - pojištění vozidel města od 24.8.2020   24.8.  
Separace Berounsko - KOMWAG Dodatek č. 2 ke smlouvě o nakládání se separovaným odpadem   17.9.    
Tritius Solutions, a.s. smlouva o dílo instalace a konfigurace knihovního systému   2.9.    
SFŽP smlouva o poskytnutí podpory elektromobil   16.9.    
ZNAKON a.s. smlouva o dílo rekonstukce ulice Anglická   16.9.    
ČEZ Distribuce a.s. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a umístění, parc. 145/2   29.9.    
ČEZ Prodej a.s.  smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny zámecká vinotéka        
VIRTONI s.r.o. smlouva o dílo realizace  - osázení kruhového objezdu   14.9.    
Josef Tichánek  příkazní smlouva chodník Dobřichovice -Karlík  TDI 30.6.    
CETIN a.s. smlouva o dílo překládka sítě elektronických komunikací  k rekonstrukce Anglická 13.10.    
AK JUDr. Helena Chudomelová Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb   21.10.    
Josef Tichánek příkazní smlouva rekonstrukce Anglická   14.9.    
Mgr.Luboš Janák SoD rekonstrukce Anglická   1.9.    
Mgr. Luboš Janák SoD Propojení vodovodu Lety- Dobřichovice   1.8.    
EKOLAMP s.r.o. smlouva o zřízení a provozu sběrného místa elektrozařízení 27.10.    
Froněk spol. s r.o. SoD oprava a prodloužení asf.povrchu Tyršova   21.10.    
Aquaconsult spol. s r.o. smlouva dodávka vody   26.11.    
Mgr. Luboš Janák SoD rekonstrukce ulice Palackého   30.11.    
ELCOS GROUP s.r.o. příkazní smlouva výzva -soutěž - využití pozemků v centru   10.9.    
GasNet s.r.o. smlouva o zajištění přeložky a úhradě nákladů pro projekt ZŠ jídelna 13.2.    
obec Karlík smlouva vlastníků provozně souvisejících kanalizací   10.11.    
Cetin a.s. Dohoda o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnut ZŠ Dobřichovice - jídelna 17.12.    
CETIN a.s.  smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací ZŠ Dobřichovice jídelna

ZŠ Dobřichovice

- jídelna

17.12.    
KÁMEN Zbraslav, a.s. kupní smlouva štěrk -zimní posyp   7.12.    
CETIN a.s. smlouva o smlouvě budoucí VPI v rámci rekonstrukce Anglická ulice 11.12.    

Přílohy

1.Smlouva o správě lesa - Honzovy lesy s.r.o. P.Kubrycht.pdf

1.Smlouva o správě lesa - Honzovy lesy s.r.o. P.Kubrycht.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,21 MB

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. SoSB - pozemek 34 a 174, Za Mlýnem SO63_02.pdf

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. SoSB - pozemek 34 a 174, Za Mlýnem SO63_02.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,22 MB

3. GasNet s.r.o. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 38495_1.VB pozemek 34.pdf

3. GasNet s.r.o. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 38495_1.VB pozemek 34.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,84 MB

5. TRIADA Dodatek k licenční smlouvě č. 91215 , poskytnutí licence ERMS ORP Plus ze dne.pdf

5. TRIADA Dodatek k licenční smlouvě č. 91215 , poskytnutí licence ERMS ORP Plus ze dne.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,49 MB

6. Dodatek č.2. ke smlouvě CRUBO ze dne 4.1.2016.pdf

6. Dodatek č.2. ke smlouvě CRUBO ze dne 4.1.2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 855,76 kB

8. Veřejnoprávní smlouva Středočeský kraj - Město, dotace na Královský průvod.pdf

8. Veřejnoprávní smlouva Středočeský kraj - Město, dotace na Královský průvod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,25 MB

9. Neogenia s.r.o. -mobilní rozhlas, licence na hlášení závah.pdf

9. Neogenia s.r.o. -mobilní rozhlas, licence na hlášení závah.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,58 MB

10. Smlouva o spolupráci při výstavbě vodovodu - Město x obec Lety.pdf

10. Smlouva o spolupráci při výstavbě vodovodu - Město x obec Lety.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,95 MB

11. Smlouva o dílo Mgr. L.Janák propojení vodovodu Lety Dobřichovice.pdf

11. Smlouva o dílo Mgr. L.Janák propojení vodovodu Lety Dobřichovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 787,86 kB

12. Darovací Centrum Na Verandě Beroun 5000,-.pdf

12. Darovací Centrum Na Verandě Beroun 5000,-.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 956,96 kB

13. Ing. Jaroslav Trávníček - Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.pdf

13. Ing. Jaroslav Trávníček - Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,06 MB

14.Ing. Jaroslav Trávníček - Smlouva o auditu za rok 2020.pdf

14.Ing. Jaroslav Trávníček - Smlouva o auditu za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,48 MB

15. Santech alfa s.r.o. SoD -oprava mostního dilatačního závěru.pdf

15. Santech alfa s.r.o. SoD -oprava mostního dilatačního závěru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,12 MB

16.Darovací Klubíčko Beroun 2020.pdf

16.Darovací Klubíčko Beroun 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,26 MB

17. Triáda -Smlouva o přeprodeji časových razítek k využití MUNIS ERMS 91215.pdf

17. Triáda -Smlouva o přeprodeji časových razítek k využití MUNIS ERMS 91215.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,72 MB

18. smlouva o dílo - provedení těžebních prací v obecním lese, do 31.12.2021.pdf

18. smlouva o dílo - provedení těžebních prací v obecním lese, do 31.12.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,6 MB

19.rámcová smlouva ŠAMATA s.r.o. pěstební práce v obecním lese.pdf

19.rámcová smlouva ŠAMATA s.r.o. pěstební práce v obecním lese.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,76 MB

20. poskytnutí služeb - Černohlávek Group s.r.o. - sběr, sběrné nádoby na použitý olej, likvidace odpadu.pdf

20. poskytnutí služeb - Černohlávek Group s.r.o. - sběr, sběrné nádoby na použitý olej, likvidace odpadu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,05 MB

21. Darovací smlouva Diakonie Broumov 2020.pdf

21. Darovací smlouva Diakonie Broumov 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 955,9 kB

22. GasNet s.r.o. smlouva o sml.budoucí 8800096033_1.VBB.P parcela 478_6.pdf

22. GasNet s.r.o. smlouva o sml.budoucí 8800096033_1.VBB.P parcela 478_6.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,53 MB

24. ČEZ Distribuce a.s. Smlouva o připojení nového odběrného místa číslo 20_SOP_01_4121646789 (radar Pražská).pdf

24. ČEZ Distribuce a.s. Smlouva o připojení nového odběrného místa číslo 20_SOP_01_4121646789 (radar Pražská).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,38 MB

25. Kupní smlouva pozemek 679_3,4 - podíl město x Ing. Nováček.pdf

25. Kupní smlouva pozemek 679_3,4 - podíl město x Ing. Nováček.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,23 MB

26. Česká spořitelna -Dohoda o ukončení účtu, předčíslí 1222-.pdf

26. Česká spořitelna -Dohoda o ukončení účtu, předčíslí 1222-.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 877,63 kB

27. Česká spořitelna nový účet.pdf

27. Česká spořitelna nový účet.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,34 MB

28. BCQ Czech, a.s. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.pdf

28. BCQ Czech, a.s. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,92 MB

34. AB Auto Brejla - Kupní smlouva elektromobil.pdf

34. AB Auto Brejla - Kupní smlouva elektromobil.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,71 MB

35. dodatek ke smlouvě o nájmu z 16.12.2019 - JEKA v ZUŠ - fyzicky u smlouvy.pdf

35. dodatek ke smlouvě o nájmu z 16.12.2019 - JEKA v ZUŠ - fyzicky u smlouvy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 481,53 kB

36. dodatek ke smlouvě o nájmu z 20.11.2019 JEKA v ZŠ -fyzicky u smlouvy.pdf

36. dodatek ke smlouvě o nájmu z 20.11.2019 JEKA v ZŠ -fyzicky u smlouvy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 457,69 kB

37. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě - neinvestiční dotace Královský průvod 2020 - fyzicky u smlouvy 8_2020.pdf

37. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě - neinvestiční dotace Královský průvod 2020 - fyzicky u smlouvy 8_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,27 MB

38. Dodatek č.1 PORSIS s.r.o. - Příkazní smlouva pro období 2020-2021 č.90_2019 - změna smluvního vztahu na PORSIS VZ s.r.o.(u smlouvy2019).pdf

38. Dodatek č.1 PORSIS s.r.o. - Příkazní smlouva pro období 2020-2021 č.90_2019 - změna smluvního vztahu na PORSIS VZ s.r.o.(u smlouvy2019).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 901,47 kB

39. SFŽP Smlouva č. 07191862 o poskytnutí podpory - Zahrada smyslů MŠ Dobřichovice.pdf

39. SFŽP Smlouva č. 07191862 o poskytnutí podpory - Zahrada smyslů MŠ Dobřichovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,75 MB

40. Krajská správa a údržba silnic Středočeského lraje- smlouva o zřízení služebnosti Ruská, Karlická, Hálkova VO.pdf

40. Krajská správa a údržba silnic Středočeského lraje- smlouva o zřízení služebnosti Ruská, Karlická, Hálkova VO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,7 MB

41. SoD M.Velebil - sochořadí Karlická 5. etapa -včetně příloh.pdf

41. SoD M.Velebil - sochořadí Karlická 5. etapa -včetně příloh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 15,96 MB

43. GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s..pdf

43. GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,66 MB

44. ČEZ Distribuce Smlouva o zřízení věcného břemene -Palackého 19, IZ-12-6001667.pdf

44. ČEZ Distribuce Smlouva o zřízení věcného břemene -Palackého 19, IZ-12-6001667.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,08 MB

45. SoD Froněk Oprava komunikace Randova Dobřichovice.pdf

45. SoD Froněk Oprava komunikace Randova Dobřichovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,31 MB

46. ČEZ Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 0201592042 - Pražská ulice, RADAR -fyzicky u smlouvy č. 24.pdf

46. ČEZ Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 0201592042 - Pražská ulice, RADAR -fyzicky u smlouvy č. 24.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,09 MB

47. Marcel Biederman - malování úřadu.pdf

47. Marcel Biederman - malování úřadu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,05 MB

48.Smlouva o centralizovaném zadávání 2021-2022.pdf

48.Smlouva o centralizovaném zadávání 2021-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,97 MB

51. závěrkový list CENTROPOLl ENERGY a.s. pro ZŠ Dobřichovice od 1.1.2021-31.12.2022.pdf

51. závěrkový list CENTROPOLl ENERGY a.s. pro ZŠ Dobřichovice od 1.1.2021-31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,58 MB

50. závěrkový list CENTROPOLl ENERGY a.s. pro MŠ Dobřichovice od 1.1.2021-31.12.2022.pdf

50. závěrkový list CENTROPOLl ENERGY a.s. pro MŠ Dobřichovice od 1.1.2021-31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,48 MB

49. závěrkový list CENTROPOLl ENERGY a.s. pro město Dobřichovice od 1.1.2021-31.12.2022.pdf

49. závěrkový list CENTROPOLl ENERGY a.s. pro město Dobřichovice od 1.1.2021-31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,33 MB

52. Příloha k flotilové smlouvě Generali pojišťovna - pojištěná vozidla + Citigo.pdf

52. Příloha k flotilové smlouvě Generali pojišťovna - pojištěná vozidla + Citigo.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,02 MB

53. Separace Berounsko -Komwag, Dodatek č. 2 k separovanému odpadu, počty nádob a jejich vývoz.pdf

53. Separace Berounsko -Komwag, Dodatek č. 2 k separovanému odpadu, počty nádob a jejich vývoz.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,02 MB

54. Tritius Solutions a.s. knihovní systém tritius-instalace a konfigurace.pdf

54. Tritius Solutions a.s. knihovní systém tritius-instalace a konfigurace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,34 MB

55. SFŽP -smlouva 06151921 - poskytnutí podpory elektromobil.pdf

55. SFŽP -smlouva 06151921 - poskytnutí podpory elektromobil.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,29 MB

56. ZNAKON -rekonstrukce Anglická.pdf

56. ZNAKON -rekonstrukce Anglická.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,66 MB

57.ČEZ Distribuce a.s. SoSB stavba IZ-12-6001946_VB_01 přeložka NN parc.č. 145_2.pdf

57.ČEZ Distribuce a.s. SoSB stavba IZ-12-6001946_VB_01 přeložka NN parc.č. 145_2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,02 MB

58. ČEZ Prodej a.s. o sdružených dodávkách elektřiny č. 0201688526 zámecká vinotéka.pdf

58. ČEZ Prodej a.s. o sdružených dodávkách elektřiny č. 0201688526 zámecká vinotéka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,39 MB

59. VIRTONI -výsadba kruhového objezdu.pdf

59. VIRTONI -výsadba kruhového objezdu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,98 MB

61. příkazní J.Tichánek Karlická chodník 2020.pdf

61. příkazní J.Tichánek Karlická chodník 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MB

62. CETIN smlouva o realizaci překládky SEK Anglická.pdf

62. CETIN smlouva o realizaci překládky SEK Anglická.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,5 MB

64. AK JUDr. Helena Chudomelová Dodatek 1 ke smlouvě o poskytovámí právních služeb -č.95_2019 -fyzicky u smlouvy.pdf

64. AK JUDr. Helena Chudomelová Dodatek 1 ke smlouvě o poskytovámí právních služeb -č.95_2019 -fyzicky u smlouvy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 348,9 kB

65. Příkazní smlouva Josef Tichánek - Rekonstrukce Anglická.pdf

65. Příkazní smlouva Josef Tichánek - Rekonstrukce Anglická.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,72 MB

66.Mgr. Luboš Janák Smlouva o dílo rekonstrukce Anglická.pdf

66.Mgr. Luboš Janák Smlouva o dílo rekonstrukce Anglická.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,47 MB

66.Mgr. Luboš Janák Smlouva o dílo rekonstrukce Anglická.pdf

66.Mgr. Luboš Janák Smlouva o dílo rekonstrukce Anglická.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 427,58 kB

67. Mgr. L.Janák SoD vodovod Dobřichovice - Lety.pdf

67. Mgr. L.Janák SoD vodovod Dobřichovice - Lety.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 417,18 kB

69. EKOLAMP s.r.o. Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP.pdf

69. EKOLAMP s.r.o. Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,54 MB

70. Froněk spol. s r.o. Smlouva o dílo -Tyršova.pdf

70. Froněk spol. s r.o. Smlouva o dílo -Tyršova.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,25 MB

71. Aquaconsult spol. s r.o. smlouva o dodávce vody -Na Vyhlídce 048.pdf

71. Aquaconsult spol. s r.o. smlouva o dodávce vody -Na Vyhlídce 048.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,47 MB

72. Mgr. Luboš Janák SoD Rekonstrukce ulice Palackého.pdf

72. Mgr. Luboš Janák SoD Rekonstrukce ulice Palackého.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,35 MB

73. ELCOS GROUP s.r.o. oříkazní smlouva-soutěž výzva Studie využití pozemků v centru....pdf

73. ELCOS GROUP s.r.o. oříkazní smlouva-soutěž výzva Studie využití pozemků v centru....pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,26 MB

74. GasNet -Grid service -Smlouva o zajištění přeložky plyn.zařízení - ZŠ jídelna č. 4000228768.pdf

74. GasNet -Grid service -Smlouva o zajištění přeložky plyn.zařízení - ZŠ jídelna č. 4000228768.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 587,27 kB

75. Smlouva vlastníků provozně souvisejících kanalizací -Dobřichovice x Karlík.pdf

75. Smlouva vlastníků provozně souvisejících kanalizací -Dobřichovice x Karlík.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,82 MB

76. Cetin a.s. Dohoda o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí -ZŠ Dobřichovice jídelna.pdf

76. Cetin a.s. Dohoda o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí -ZŠ Dobřichovice jídelna.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,29 MB

78. Cetin a.s. smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací ZŠ Dobřichovice jídelna.pdf

78. Cetin a.s. smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací ZŠ Dobřichovice jídelna.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,89 MB

80. CETIN Smlouva o sml budoucí VPI Anglická.pdf

80. CETIN Smlouva o sml budoucí VPI Anglická.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,58 MB

79. Kámen Zbraslav - Kupní smlouva-drcené kamenivo.pdf

79. Kámen Zbraslav - Kupní smlouva-drcené kamenivo.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,1 MB
Datum vložení: 3. 2. 2020 15:39
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2021 15:38
Autor: Správce Webu

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 40
TÝDEN: 2303
CELKEM: 1475798

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google playapp store

 

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON