Město Dobřichovice
Dobřichovice

Smlouvy 2022

Smlouvy uzavřené s městem Dobřichovice za rok 2022

společnost   předmět smlouvy  poznámka

upřesnění/

náklady   města

příjem města den podpisu    trvání
ROPID   Dodatek č.15

linka 445

ukončení

    3.1. 31.12.2021
ROPID    Dodatek č.20

linka  448

ukončení 

    3.1. 31.2021
ROPID    Dodatek č. 17 linka 665,951,415     5.1. 31.1.2021
Chládek&Tintěra   Dodatek č.1 ZŠ Dobřichovice

přístavba

jídelna

    dle smlouvy
Separace Berounsko   Dodatek č.5 cena plat a papír     12.1.  
ČEZ Distribuce a.s.   SoSB stavba IV-12-6028045/14A Dlouhý díl   12.1.  
ČEZ Distribuce a.s.   SoSB stavba IV-12-6028045 Dlouhý díl   12.1.  
ČEZ Distribuce a.s.   Realizace přeložky Z_S24_12_8120077291 Krajníkova   14.1.  
Unikont group s.r.o.   kupní smlouva Hako Multicar M27 Compact včetně sypače a sněh.radlice   31.1.  
GasNet s.r.o.   SoSB 8800093211_2  Palackého   13.1.  
Asseco solutions a.s.   Dodatek č.3 ke smlouvě E-14-00001 Droid analýza, Typ.spisy   1.3.  
Ing. Jan Šinták-I.P.R.E.   SoD PD a projekt.činnost intenzifikace ČOV   28.2.  
ČEZ Distribuce a.s.   SoSB stavba IV-12-6029982

parc.1295/64

Dlouhý díl

  7.3.  
AK JUDr. Helena Chudomelová   Smlouva o poskytování právních služeb     16.3.  
ČEZ Distribuce a.s.   SoSB zřízení břemene a umístění stavby parc.č. 1382/6   24.3.  
Zdravotní klaun o.p.s.   darovací příspěvek  5000,-   29.3.  
Klubíčko Beroun   darovací příspěvek 5000,-   15.3.  
Separace Berounsko   Dodatek č.6 nádoby a četnost vývozů     10.3. do 30.6.
Člověk v tísni o.p.s.   darovací převod z SOS Ukrajina   250.000,- 31.3.  
  ČEZ Distribuce a.s.   Smlouva o budoucí kupní - pozemek pod trafostanicí Dlouhý díl   17.3.  
RICOH Czech Republic s.r.o.  

Dodatek 

č.1

ke smlouvě o nájmu 01768/16/300     23.3. 5.4.2023
Separace Berounsko    Dodatek č.7 cena plast a papír     7.4. do 30.6.
REALITAS golf division s.r.o.    Smlouva o zprostředkování  realitní služba - pronájem zámku     13.4. 30.7.
Ing. Jiří Giogas    smlouva provedení auditu za rok 2022     14.4.  
Ing. Jiří Giogas    smlouva přezkoumání hospodaření města za rok 2022     14.4.  
Albatros media, a.s.   darovací smlouva slovníky a učebnice pro UA uprchlíky     14.4.  
T-mobile a.s.    smlouva nové účastnické číslo     20.4.  
Středočeský kraj    smlouva S_2731_OBŘ_2022 spolupráce zajištění ubytování -UA   1.6. 31.8.
Galileo corporation s.r.o.    smlouva provoz www.     26.4.  
 TJ Sokol Dobřichovice    smlouva o nájmu pozemku pozemek 581/1     5.5.  
SJM Silvičkovi    kupní smlouva pozemek 679/36     12.5.  
Šafer Hájek Architekti s.r.o.    SoD

PD pro design and build

    18.5.  
Město x E. Truhlářová x účasníci    smlouva o  zřízení věcného břemene

pozemek130,  131/1,2

 

  25.5.  
Generali Česká Pojišťovna   

Dodatek č.9

přecenění smlouvy č. 1544361601     25.4.  
Palatová Alena   kupní smlouva chata e.255 na pozemku města      6.6.  
Středočeský kraj   smlouva S_2569_OBŘ_2022 spolupráce zajištění ubytování -UA   14.6.  
GasNet s.r.o.   smlouva  zřízení věcného břemene pozemek 41   14.6.  
Pavel Hnilička Architects    smlouva studie využití pozemků centra      15.6.  
Cetin, a.s.   smlouva o smlouvě budoucí zřízení služebnosti  Strmá, Tyršova, Krajníkova   1.6.  
Hlásá Třebaň   darovací smlouva dar  ukrajinští uprchlíci   20.6.  
Fin servis    ke smlouvě 2012 nové obchodní podmínky     27.6.  
Cetin,a.s.   smlouva o smlouvě budoucí zřízení služebnosti pozemky 2264, 2402      
Josef Tichánek   Dodatek č.1 k příkazní smlouvě přístavba ZŠ    30.5.  
Chládek a Tintěra    Dodatek ke smlouvě o dílo přístavba ZŠ   29.5.  
Mgr. Bergmanová    smlouva o vzdělávání zajištění jazykových kurzů češtiny pro UA     7.7.  
POBERO s.r.o.  

smlouva 

příloha 

svoz a likvidace odpadů     7.7.  
ČEZ Distribuce a.s.    SoSB stavba trafostanice  pozemek 40, 698   13.7.  
ČEZ Distribuce a.s.   SoSB přeložka k č.p.25     13.7.  
Aquaconsult spol. s r.o.    smlouva dodávka vody Březová 341     12.7.  
Aquaconsult spol. s r.o.    smlouva odpadní vody Březová  341     12.7.  
Aquaconsult spol. s r.o.   smlouva odpadní vody Březová 204     12.7.  
Aquaconsult spol. s r.o.   smlouva dodávka vody Březová 680     12.7.  
Aquaconsult spol. s r.o.    smlouva odpadní vody Březová 680     12.7.  
ČEZ Prodej a.s.    smlouva dodávky elektřiny chata e.255     28.7.  
EnCor Asset Management, investiční společnost    smlouva obhospodařování majetku města     2.8.  
Marcel Biederman   SoD výmalba bytového domu 628,629     4.8.  
LESY ČR s.p.   smlouva bezúplatný převod  pozemky 2954, 3026/4   11.8.  
Ing. Jakub Jícha x Město    dohoda o narovnání       15.8.  
obec Tetín   smlouva  poskytnutí dotace na Královský průvod -Poselstvo     9.6.  
ČEZ Distribuce a.s.   SoSB zřízení vecného břemene pozemky 679/1,28    23.8.  
Aquaconsult spol. s r.o.     smlouva odpadní vody č.p.13     24.8.  
Generali Česká Pojišťovna a.s.     smlouva nová č. 4786508945 flotila vozidel od 1.9.2022   18.8.  
Generali Česká Pojišťovna a.s.  

ukončení smlouvy

 

č. 500044359 flotila     18.8.  
Jiří Pražský    smlouva těžební práce     22.8.  
Silnice Group a.s.   SoD rekonstrukce  Zelená, Krátká, Americká, Raisova      
Obec Lety    darovací smlouva humanitární sklad     31.8.  
Mgr. Luboš Janák    SoD Přístavba ZŠ, dotace a administrace     29.6.  
ČEZ prodej, a.s.    o dodávkách elektřiny Za Parkem 628, byt 7     26.9.  
ČEZ Distribuce a.s.     o zřízení věcného břemene na 145/2 stavba 12-6001946      20.9.
HFO Consulting & Trading s.r.o.    realitní služby pronájem bytu č.p.629     4.10.  
HFO Consulting & Trading s.r.o.   realitní služby

pronájem bytu 

č.p.628

    4.10.  
CERDENT s.r.o.   nájemní smlouva zubní ordinace Březová     15.9.  
DC Computers s.r.o.    Dodatek č.3 ke smlouvě z 2017 správa IT     21.9.  
Kámen Zbraslav    kupní smlouva zimní posyp     13.10.  
VITA    příloha ke smlouvě platná od 1.1.2023     18.10.  
R.Linhart    příkazní smlouva TDI - Zelená, Krátká, Americká, Raisova     1.10.  
Obec Karlík    smlouva hřbitov     20.10.  
Mgr. V.Kratochvíl   smlouva pozemek č. 2233     2.11.  
Správa železnic s.o.    smlouva  věcné břemeno pozemek 1916/3 svodidlo Tyršova   9.11.  
ČEZ Distribuce a.s.   smlouva o smlouvě budoucí stavba k parcele č.2465     16.11.  
Rudolf Hálek   smlouva zvuk a světla pro Mostový ples      22.11.  
Prolemax s.r.o.   dodatek č. 2 ke smlouvě z 14.5.2008     18.11.  
EDA z.s.    darovací smlouva       23.11.  
T-mobil Czech republic a.s.    účastnické smlouva nové mob. číslo evidence obyvatel     5.12.  
ČEZ Distribuce a.s.    smlouva o zřízení věcného břemene Krajníkova 110   5.12.  
HFO consulting and trading   smlouva zprostředkování nájem bytu  č.1     6.12.  
ČEZ Prodej a.s.   smlouva  dodávky elektřiny byt  č.1     30.11.  
Závěrkový list    smlouva s dodavatelem energie

pro MŠ

 EL-20221206-3146-3

    6.12.  
Závěrkový list    smlouva s dodavatelem energie

pro ZŠ

EL-20221206-3146-2

    6.12.  
Závěrkový list    smlouva s dodavatelem energie

pro Město

EL-20221206-3146-1

    6.12.  
UZSVM     smlouva bezúplatný převod  p.č.2930   23.11.  
Silnice group a.s.   Dodatek č.1 ke SoD 74/2022     20.12.  
               

Přílohy

1. Dodatek č. 15 ROPID linka 415 - ukončení smlouvy z roku 2009.pdf

1. Dodatek č. 15 ROPID linka 415 - ukončení smlouvy z roku 2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 397,54 kB

2. Dodatek č.20 linka 448 ukončení smlouvy.pdf

2. Dodatek č.20 linka 448 ukončení smlouvy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 400,13 kB

3. Dodatek č.17 ROPID linky 665,951,415.pdf

3. Dodatek č.17 ROPID linky 665,951,415.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 393,75 kB

4. Dodatek č.1 Chládek &Tintěra - přístavba ZŠ Jídelna.pdf

4. Dodatek č.1 Chládek &Tintěra - přístavba ZŠ Jídelna.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,56 MB

5. KOMWAG - Separace Dodatek č.5.pdf

5. KOMWAG - Separace Dodatek č.5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 909,21 kB

6. ČEZ Distribuce a.s. SoSB Dlouhý díl par.679_3 spoluvlastnický podíl stavba IV-12-6028045.pdf

6. ČEZ Distribuce a.s. SoSB Dlouhý díl par.679_3 spoluvlastnický podíl stavba IV-12-6028045.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,87 MB

7. ČEZ Distribuce a.s. SoSB Dlouhý díl parc. 639,1295_86,85,1 stavba IV-12-6028045, včetně posudku.pdf

7. ČEZ Distribuce a.s. SoSB Dlouhý díl parc. 639,1295_86,85,1 stavba IV-12-6028045, včetně posudku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 18,38 MB

8. ČEZ Distribuce a.s. Smlouva o realizaci přeložky č. Z_S24_12_8120077291 Jícha.pdf

8. ČEZ Distribuce a.s. Smlouva o realizaci přeložky č. Z_S24_12_8120077291 Jícha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,13 MB

9. Unikont Group s.r.o. kupní smlouva - HAKO Multicar M27 Compact včetně sypače BBS 1000 a sněh.radlice PKN172.pdf

9. Unikont Group s.r.o. kupní smlouva - HAKO Multicar M27 Compact včetně sypače BBS 1000 a sněh.radlice PKN172.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4 MB

10. GasNet s.r.o. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení břemene 8800093211_2 Maršálovi.pdf

10. GasNet s.r.o. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení břemene 8800093211_2 Maršálovi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,66 MB

11. Dodatek 3 Asseco solutions - ke smlouvě E-14-00001 Droid analýza a typové spisy.pdf

11. Dodatek 3 Asseco solutions - ke smlouvě E-14-00001 Droid analýza a typové spisy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,43 MB

12. Ing. Šinták -ČOV Dobřichovice intenzifikace -Smlouva o dílo- PD a ing. činnost_28022022.pdf

12. Ing. Šinták -ČOV Dobřichovice intenzifikace -Smlouva o dílo- PD a ing. činnost_28022022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 719,1 kB

13. ČEZ distribuce SoSB Dlouhý díl umístění stavby na par.č.1295_64 kNN stavba č. IV-12-6029982.pdf

13. ČEZ distribuce SoSB Dlouhý díl umístění stavby na par.č.1295_64 kNN stavba č. IV-12-6029982.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,07 MB

15. AK JUDr. Helena Chudomelová -smlouva o poskytování právních služeb.pdf

15. AK JUDr. Helena Chudomelová -smlouva o poskytování právních služeb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,68 MB

17. ČEZ Distribuce a.s. stavba IV-12-6029545, Randova - smlouva o smlouvě budoucí.pdf

17. ČEZ Distribuce a.s. stavba IV-12-6029545, Randova - smlouva o smlouvě budoucí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,49 MB

18. Darovací -Zdravotní klaun 5000,- rok2022.pdf

18. Darovací -Zdravotní klaun 5000,- rok2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,23 MB

19. Darovací Klubíčko Beroun 2022 podepsaná.pdf

19. Darovací Klubíčko Beroun 2022 podepsaná.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,2 MB

20. Dodatek č.6 Komwag - Separace Berounsko - nádoby.pdf

20. Dodatek č.6 Komwag - Separace Berounsko - nádoby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 960,48 kB

22. SOS Ukrajina fin dar Dobřichovice.pdf

22. SOS Ukrajina fin dar Dobřichovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 271,96 kB

23. ČEZ Smlouva o budoucí kupní pozemku - Dlouhý díl trafostanice.pdf

23. ČEZ Smlouva o budoucí kupní pozemku - Dlouhý díl trafostanice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,61 MB

24. Ricoh Dodatek 1. k nájemní smlouvě z 2017 - kuch.pdf

24. Ricoh Dodatek 1. k nájemní smlouvě z 2017 - kuch.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,99 MB

25.Separace Berounsko Komwag Dodatek č.7 cena plastu a papíru.pdf

25.Separace Berounsko Komwag Dodatek č.7 cena plastu a papíru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 859,44 kB

26. Dohoda o zprostředkování realitních služeb Century21 restaurace zámek.pdf

26. Dohoda o zprostředkování realitních služeb Century21 restaurace zámek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,12 MB

27. Ing.Jiří Giogas Smlouva o provedení auditu.pdf

27. Ing.Jiří Giogas Smlouva o provedení auditu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,57 MB

28. Ing. Jiří Giogas smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce.pdf

28. Ing. Jiří Giogas smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,15 MB

29. Albatros media a.s. darovací smlouva- slovníky a učebnice češtiny pro cizince.pdf

29. Albatros media a.s. darovací smlouva- slovníky a učebnice češtiny pro cizince.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 891,34 kB

30. T-mobile účastnická smlouva -nové číslo 732455013 Yana.pdf

30. T-mobile účastnická smlouva -nové číslo 732455013 Yana.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,2 MB

31. Středočeský kraj -smlouva o spolupráci při zajištění ubytování S_2731_OBŘ_2022 PODEPSANá .pdf

31. Středočeský kraj -smlouva o spolupráci při zajištění ubytování S_2731_OBŘ_2022 PODEPSANá .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 495,8 kB

32. Galileo -smlouva o poskytování produktu www.stránky roční provoz NOVá.pdf

32. Galileo -smlouva o poskytování produktu www.stránky roční provoz NOVá.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,34 MB

33. Sokol Dobřichovice -smlouva o nájmu pozemku na 9 let s prolongací.pdf

33. Sokol Dobřichovice -smlouva o nájmu pozemku na 9 let s prolongací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,93 MB

34.Kupní smlouva prodej pozemku 679_36 o výměře 43m2 SJM Silvičkovi.pdf

34.Kupní smlouva prodej pozemku 679_36 o výměře 43m2 SJM Silvičkovi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,54 MB

35. SoD Šafer Hájek Architekti s.r.o. - PD pro design and build, hasičská zbrojnice.pdf

35. SoD Šafer Hájek Architekti s.r.o. - PD pro design and build, hasičská zbrojnice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,55 MB

36. Smlouva o zřízení věcných břemen a úprava práv k nemovitým věcem -131_13 Truhlářová E. -Město a další.pdf

36. Smlouva o zřízení věcných břemen a úprava práv k nemovitým věcem -131_13 Truhlářová E. -Město a další.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,51 MB

38. Generali Česká pojišťovna Dodatek č. 9 přecenění smlouvy -navýšení.pdf

38. Generali Česká pojišťovna Dodatek č. 9 přecenění smlouvy -navýšení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,73 MB

39. Kupní smlouva kupní Palata chata 0255 ze 6.6.2022.pdf

39. Kupní smlouva kupní Palata chata 0255 ze 6.6.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,98 MB

40. Středočeský kraj -smlouva o spolupráci při zajištění ubytování S_2569_OBŘ_2022.pdf

40. Středočeský kraj -smlouva o spolupráci při zajištění ubytování S_2569_OBŘ_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 386,63 kB

40. Středočeský kraj -smlouva o spolupráci při zajištění ubytování S_2569_OBŘ_2022.pdf

40. Středočeský kraj -smlouva o spolupráci při zajištění ubytování S_2569_OBŘ_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 496,13 kB

40. Středočeský kraj -smlouva o spolupráci při zajištění ubytování S_2569_OBŘ_2022 podepsaná.pdf

40. Středočeský kraj -smlouva o spolupráci při zajištění ubytování S_2569_OBŘ_2022 podepsaná.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 496,13 kB

42. GasNet s.r.o. Smlouva o zřízení věcného břemene Maršálovi, parc.41.pdf

42. GasNet s.r.o. Smlouva o zřízení věcného břemene Maršálovi, parc.41.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,82 MB

43. Pavel Hnilička architects Studie pro využití pozemků města v centru Dobř. Areál 1 a Areál 2.pdf

43. Pavel Hnilička architects Studie pro využití pozemků města v centru Dobř. Areál 1 a Areál 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,29 MB

44. CETIN a.s. SoSB o zřízení služebnosti Strmá- Tyršova-Krajníkova 16010-061862RVDSL2048.pdf

44. CETIN a.s. SoSB o zřízení služebnosti Strmá- Tyršova-Krajníkova 16010-061862RVDSL2048.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,27 MB

45.Darovací Hlásná Třebaň -humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům 15.6.2022.pdf

45.Darovací Hlásná Třebaň -humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům 15.6.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 232,99 kB

46. Fin servis Obchodní podmínky_nové. ke smlouvě z roku 2012..pdf

46. Fin servis Obchodní podmínky_nové. ke smlouvě z roku 2012..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 283,76 kB

47. CETIN SoSB stavba 11010-102867 pro parc. 2420 Krajníkova-Svážná celková trasa 117m.pdf

47. CETIN SoSB stavba 11010-102867 pro parc. 2420 Krajníkova-Svážná celková trasa 117m.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,65 MB

48. dodatek k Příkazní smlouvě J.Tichánek -Přístavba ZŠ Dobřichovice.pdf

48. dodatek k Příkazní smlouvě J.Tichánek -Přístavba ZŠ Dobřichovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 817,32 kB

49. Dodatek SoD Chládek Tintěra -přístavba školy jídelna.pdf

49. Dodatek SoD Chládek Tintěra -přístavba školy jídelna.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,78 MB

50. Mgr. Bergmanová smlouva o vzdělávání.Kurzy čeština pro UA. pdf.pdf

50. Mgr. Bergmanová smlouva o vzdělávání.Kurzy čeština pro UA. pdf.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,74 MB

51. POBERO smlouva na sběr přepravu a nakládání s komunálními odpady bez přílohy.pdf

51. POBERO smlouva na sběr přepravu a nakládání s komunálními odpady bez přílohy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,53 MB

51. POBERO smlouva na sběr přepravu a nakládání s komunálními odpady JEN příloha.pdf

51. POBERO smlouva na sběr přepravu a nakládání s komunálními odpady JEN příloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,14 MB

52. ČEZ Distribuce -SoSB Elektromontáže stavba IV-6027727 č.p.25, trafostanice na parcele 40 a 698.pdf

52. ČEZ Distribuce -SoSB Elektromontáže stavba IV-6027727 č.p.25, trafostanice na parcele 40 a 698.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,44 MB

55. Aquaconsult smlouva - dodávka vody Březová 341.pdf

55. Aquaconsult smlouva - dodávka vody Březová 341.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,35 MB

53. ČEZ Distribuce SoSB Elektromontáže stavba IV-6002471 přeložka k č.p.25.pdf

53. ČEZ Distribuce SoSB Elektromontáže stavba IV-6002471 přeložka k č.p.25.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,98 MB

56. Aquaconsult smlouva - kanalizace Březová 341.pdf

56. Aquaconsult smlouva - kanalizace Březová 341.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,22 MB

57. Aquaconsult -smlouva o odvádění a čištění odpadních vod -kanalizace Březová 204 paušál.pdf

57. Aquaconsult -smlouva o odvádění a čištění odpadních vod -kanalizace Březová 204 paušál.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,2 MB

58. Aquaconsult smlouva - dodávka vody MŠ Březová 680.pdf

58. Aquaconsult smlouva - dodávka vody MŠ Březová 680.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,38 MB

59. Aquaconsult smlouva - kanalizace MŠ Březová 680.pdf

59. Aquaconsult smlouva - kanalizace MŠ Březová 680.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,23 MB

60. ČEZ Prodej smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - Na Vyhlídce e.255.pdf

60. ČEZ Prodej smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - Na Vyhlídce e.255.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,62 MB

61. EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. - obhospodařování majetku města.pdf

61. EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. - obhospodařování majetku města.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,26 MB

63. Marcel Biederman Smlouva o dílo - výmalba spol.prostor BD 628,629.pdf

63. Marcel Biederman Smlouva o dílo - výmalba spol.prostor BD 628,629.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,53 MB

66. Lesy ČR Smlouva o bezúpl.převodu pozemků 2954, 3026_4.pdf

66. Lesy ČR Smlouva o bezúpl.převodu pozemků 2954, 3026_4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,17 MB

67. Ing. Jakub Jícha x Město Dohoda o narovnání.pdf

67. Ing. Jakub Jícha x Město Dohoda o narovnání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,11 MB

68. Tetín smlouva o poskytnutí dotace- Královský průvod Poselstvo.pdf

68. Tetín smlouva o poskytnutí dotace- Královský průvod Poselstvo.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,16 MB

69. ČEZ Distribuce - SoSB stavba 12-6021267 parc. 679_1 a 679_28 Energon.pdf

69. ČEZ Distribuce - SoSB stavba 12-6021267 parc. 679_1 a 679_28 Energon.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,02 MB

70. Aquaconsult Smlouva o odvádění odpadních vod, hasičská zbrojnice, čp13.pdf

70. Aquaconsult Smlouva o odvádění odpadních vod, hasičská zbrojnice, čp13.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,2 MB

71. Generali Česká Pojišťovna Smlouva 4786508945 -soubor vozidel od 1.9.2022.pdf

71. Generali Česká Pojišťovna Smlouva 4786508945 -soubor vozidel od 1.9.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,47 MB

72. Generali Česká pojišťovna ukončení flotilové smlouvy č. 500044359.pdf

72. Generali Česká pojišťovna ukončení flotilové smlouvy č. 500044359.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,06 MB

73. Jiří Pražský SoD provedení těžebních prací do 31.12.2023.pdf

73. Jiří Pražský SoD provedení těžebních prací do 31.12.2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,04 MB

74. Silnice Group ul. Zelená Raisova Americká Krátká_ele podpis.pdf

74. Silnice Group ul. Zelená Raisova Americká Krátká_ele podpis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 563,13 kB

76. Obec Lety - humanitární pomoc sklad.pdf

76. Obec Lety - humanitární pomoc sklad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 778,29 kB

77. Mgr. Luboš Janák SoD ZŠ přístavba školy, jídelna - dotace, administrace.pdf

77. Mgr. Luboš Janák SoD ZŠ přístavba školy, jídelna - dotace, administrace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,49 MB

78. ČEZ Prodej a.s. Smlouva o dodávkách - Za Parkem 628, byt 7..pdf

78. ČEZ Prodej a.s. Smlouva o dodávkách - Za Parkem 628, byt 7..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,94 MB

80. ČEZ Distribuce Smlouva o zřízení věcného břemene na 145_2 stavba 12-6001946 přeložka NN parc.č.1785.pdf

80. ČEZ Distribuce Smlouva o zřízení věcného břemene na 145_2 stavba 12-6001946 přeložka NN parc.č.1785.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,34 MB

81. Remax objednávka realitních služeb - pronájem bytu č.10.pdf

81. Remax objednávka realitních služeb - pronájem bytu č.10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1012,93 kB

81. Remax objednávka realitních služeb - pronájem bytu č.10.pdf

81. Remax objednávka realitních služeb - pronájem bytu č.10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1012,93 kB

82. Remax objednávka realitních služeb - pronájem bytu č.7.pdf

82. Remax objednávka realitních služeb - pronájem bytu č.7.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1012,5 kB

83. CERDENT s.r.o. smlouva nájemní - zubní ordinace Březová 341.pdf

83. CERDENT s.r.o. smlouva nájemní - zubní ordinace Březová 341.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,63 MB

84. DC Computers s.r.o. Dodatek č.3.pdf

84. DC Computers s.r.o. Dodatek č.3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 434,94 kB

85. Kámen Zbraslav kupní smlouva zimní posyp štěrk.pdf

85. Kámen Zbraslav kupní smlouva zimní posyp štěrk.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,38 MB

86. příloha Smlouvy o technické podpoře -VITA č. 59_16 - platná od 1.1.2023.pdf

86. příloha Smlouvy o technické podpoře -VITA č. 59_16 - platná od 1.1.2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,93 kB

87. Příkazní smlouva TDI Linhart-rekonstrukce 4 komunikací.pdf

87. Příkazní smlouva TDI Linhart-rekonstrukce 4 komunikací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,12 MB

88. Obec Karlík Smlouva o správě, provozování a údržbě veřejného pohřebiště.pdf

88. Obec Karlík Smlouva o správě, provozování a údržbě veřejného pohřebiště.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,48 MB

89. Smlouva s investorem -Mgr. V.Kratochvíl pozemek č.2233.pdf

89. Smlouva s investorem -Mgr. V.Kratochvíl pozemek č.2233.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,33 MB

90.Správa železnic s.o. smlouva o zřízení věcného břemene parc. 1916_3 svodidlo Tyršova.pdf

90.Správa železnic s.o. smlouva o zřízení věcného břemene parc. 1916_3 svodidlo Tyršova.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,35 MB

91. ČEZ Distribuce a.s. SoSB stavba IV-12-6032413 parcela 2465.pdf

91. ČEZ Distribuce a.s. SoSB stavba IV-12-6032413 parcela 2465.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,75 MB

92. Rudolf Hálek - technika na ples a ohňostroj.pdf

92. Rudolf Hálek - technika na ples a ohňostroj.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 962,4 kB

93. Dodatek č.2. ke smlouvě z 14.5.2008 Prolemax s.r.o..pdf

93. Dodatek č.2. ke smlouvě z 14.5.2008 Prolemax s.r.o..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,16 MB

94.darovací smlouva Eda 2022 podepsaná .pdf

94.darovací smlouva Eda 2022 podepsaná .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 285,77 kB

96. T-mobile Czech republic a.s. účastnická smlouva nové číslo - evidence obyvatel.pdf

96. T-mobile Czech republic a.s. účastnická smlouva nové číslo - evidence obyvatel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 90,18 kB

97.ČEZ Distribuce a.s. - smlouva o zřízení věcného břemene stavba 12-6002650 Krajníkova 110.pdf

97.ČEZ Distribuce a.s. - smlouva o zřízení věcného břemene stavba 12-6002650 Krajníkova 110.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,74 MB

98. Remax objednávka realitních služeb byt č. 1 Za Parkemč.p.629.pdf

98. Remax objednávka realitních služeb byt č. 1 Za Parkemč.p.629.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 939,99 kB

98. Remax objednávka realitních služeb byt č. 1 Za Parkemč.p.629.pdf

98. Remax objednávka realitních služeb byt č. 1 Za Parkemč.p.629.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 939,99 kB

99.ČEZ Prodej a.s. smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny byt č.1 Za Parkem 629.pdf

99.ČEZ Prodej a.s. smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny byt č.1 Za Parkem 629.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,8 MB

100 -1 .Dodavatel energie - Závěrkový list pro MŠ na rok 2023 ze dne 6.12. číslo EL-20221206-3146-3.pdf

100 -1 .Dodavatel energie - Závěrkový list pro MŠ na rok 2023 ze dne 6.12. číslo EL-20221206-3146-3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,86 MB

100 -1 .Dodavatel energie -Závěrkový list pro ZŠ na rok 2023 ze dne 6.12. číslo EL-20221206-3146-2.pdf

100 -1 .Dodavatel energie -Závěrkový list pro ZŠ na rok 2023 ze dne 6.12. číslo EL-20221206-3146-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,1 MB

100.Závěrkový list pro Město na rok 2023 ze dne 6.12. číslo EL-20221206-3146-1.pdf

100.Závěrkový list pro Město na rok 2023 ze dne 6.12. číslo EL-20221206-3146-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 484,95 kB

102. UZSVM smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM_S_17691_2022 -HMSO parcela 2930.pdf

102. UZSVM smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM_S_17691_2022 -HMSO parcela 2930.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,67 MB

1. Silnice group a.s. Dodatek č. 1ke smlově o dílo č. 74_2022.pdf

1. Silnice group a.s. Dodatek č. 1ke smlově o dílo č. 74_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,32 MB
Datum vložení: 6. 4. 2022 10:31
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2023 14:44
Autor: Správce Webu

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:12
DNES:271
TÝDEN:1239
CELKEM:2118782

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON