Město Dobřichovice
Dobřichovice

Smlouva rok 2015

Smlouvy uzavřené městem za rok 2015

SMLOUVY UZAVŘENÉ MĚSTEM ZA ROK 2015

      podpis výdej města příjem města  na dobu  
ZŠ Dobřichovice  - ukončeno smlouva odběr obědů pro MěÚ 18.12.2015 tarify viz smlouva   ukončeno ke 31.3.2016  
Česká pošta dodatek č.2. k poskytování certifikačních služeb změna pověřených osob 7.01.2015     doba neurčitá ano
ČEZ distribuce a.s. smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a právu stavby stavba IV-12-6017321 na pozemku č.155/2 kVN 13.01.2015   1210 doba neurčitá ano
ČEZ distribuce a.s. smlouva o zřízení věcného břemene stavba IE-12-6003216/1 na par.č. 2697Strmá 13.01.2015   1210 doba neurčitá ano
pan N.Sejf smlouva provozování recyklačního dvoru 1.02.2015 26681   1.2.2016 ne
ČEZ distribuce a.s. smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky parc.č. 784 kNN0,4kV 12.01.2015 109035   doba neurčitá ano
ČEZ distribuce a.s. smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky parc.č. 1295/8 kNN 0,4kV 12.01.2015 99583   doba neurčitá ano
EKO-KOM  předávací protokol ke smlouvě o výpůjčce sběrných nádob OS201320001008 27.05.2014 dle tarifu smlouvy   doba neurčitá ano
RUMPOLD-P  dohoda ukončení smluvního vztahu 16.01.2015     30.4.2015 ne
Generali  Pojišťovna a.s. dodatek č.3 ke smlouvě -pojištění majetku obce změna oprávněné osoby 20.01.2015 dle tarifu smlouvy   doba neurčitá ano
ČEZ distribuce a.s.m kNN smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a právu stavby stavba IE-12-6005439/VB/01 - kNN, Pod Pensionátem 4.02.2015   60000 + 21% doba neurčitá ano
ZDIBE spol. sr.o. dodatek č.1 ke smlouvě o dílo odstraňování tuhého odpadu na řízené skládce -uprava ceny 1.12.2014     31.12.2015 ne
MUDr. Krausová smlouva o nájmu ordinace, Březová 341 1.10.2014   dle tarifu smlouvy doba neurčitá ne
Řád  Křižovníků s červenou hvězdou k nájemní smlouvě zvýšení nájmu o inflaci 1.04.2015 251 000 za čtvrtletí   doba neurčitá ano
Ropid  dodatek č.7. ke smlouvě o závazku veřejné služby na veř.link.dopravě změna příloh 1,2,3,4,7,8,linka 451 1.01.2015 dle tarifu smlouvy   2019  
Ropid dodatek č.10 ke smlouvě o závazku veřejné služby na veř.link.dopravě změna příloh 1,2,3,4,7,8,linka 448 1.01.2015 dle tarifu smlouvy   2019  
Ropid dodatek č.7. ke smlouvě o závazku veřejné služby na veř.link.dopravě změna příloh 1,2,3,4,7,8,linka 415 a 601 1.01.2015 dle tarifu smlouvy   2019  
Generali Pojišťovna a.s. dodatek č.4 ke smlouvě -pojištění majetku obce připojištění budovy MŠ 19.03.2015 dle tarifu smlouvy   doba neurčitá ano
ČEZ distribuce a.s. smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a právu stavby stavba IV-12-6017901/VB/01, 5.května parc.č. 679/1,818/4,1891 30.03.2015   60 000 + 21% doba neurčitá ano
 ATLAS consulting spol.s r.o. smlouva servisní č. 490150156 programové vybavení CODEXIS 26.03.2015 66000+21%   31.3.2019 ne
ASSECO Solutions, a.s  Dodatekč.1 ke smlouvě -informační systém Helios Fenix specifikace poskytnutých modulů a funkcí, rozsah podpory 27.03.2015 dle tarifu smlouvy   doba neurčitá ne
Česká spořitelna a.s. Dodatek 3 ke smlouvě 10468/12/LCD k projektu přístavba ZŠ 23.1.2015        
Film Hunters s.r.o. smlouva o záboru zábor lokace – jeden natáčecí den – ulice Březová 10.04.2015   2500 13.4.2015 ne
Rumpold -P smlouva o dílo sběr, svoz a odstraňování odpadu 23.04.2015 dle tarifu smlouvy   31.12.2016 ne
EKO-KOM, a.s. dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 5.05.2015 dle tarifu smlouvy                  doba neurčitá 
ASEKOL, a.s. smlouva č.00241181/ZOZ2014/V1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 7.05.2015 dle sazebníku odměn   do 7.5.2017 ano
ASEKOL, a.s. smlouva č. 00241181/KK/2014 o výpůjčce a používání klecových kontejnerů 7.05.2015 dle sazebníku   doba neurčitá ano
T-Mobile 18895030 Nová pevná linka 12.05.2015 dle sazebníku    v délce 24 měsíců  
Správa železniční dopravní cesty, státní organ.  smlouva  Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci 16.01.2015     do 30.dubna 2015  
ČEZ Distribuce, a.s. smlouva o zřízení věcného břemene stavba IE-12-6001570/2 Dobřichovice 5. května, čp.442-354 27.05.2015   500,- doba neurčitá  
PRE Pražská Energetika,a.s.  dohoda k závěrkovému listu z roku 2014 -mezi PRE a Město dobřichovice o fakturaci na sdruženou fakturu 27.05.2015     dle smlouvy  
PRE Pražská Energetika, a.s. dohoda k závěrkovému listu z roku 2014 PRE-MŠ o způsobu fakturace 27.05.2015        
PRE Pražská Energetika, a.s. dohoda k závěrkovému listu z roku 2014 PRE- ZŠ o způsobu fakturace 27.05.2015        
ČEZ distribuce, a.s. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc.břemene a právu provést stavbu stavba IV-12-6017606, parc.číslo 1290/2 kNN 28.05.2015   120600,- doba neurčitá  
ČEZ distribuce, a.s. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc.břemene a právu stavby stavba - přeložka EP-12-6002759/VB/1 parc.č. 780/1 a 679/1 13.04.2015   1000,- doba neurčitá  
O2Czech Republic a.s. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inžen.sítě podzemní kom.vedení pro DOB Invest přes par.č.139/1 3.03.2015   5000,- doba neurčitá  
ČEZ distribuce, a.s. smlouva o zřízení věcného břemene Karlická 295-kNN, IV-12-6015756/4, par.č. 227/1,231/1,477/10 2.06.2015   72000,-    
Národní památkový ústav smlouva o pronájmu pronájem hradu Karlštejn - akce Královský průvod 3.03.2015 12100,-      
Česká spořitelna a.s. smlouva o úvěru č. 10019/15/LCD úvěr na projekt Komunikace pro další hosp. rozvoj 23.1.2015     20.12.2019  
Česká spořitelna a.s. smlouva o úvěru č. 10020/15/LCD úvěr na projekt Předškoláci v pohybu 23.1.2015     20.12.2019  
PRE  Pražská Energetika, a.s. smlouva -závěrkový list na rok 2016, Město - ZŠ dodavatel elektřiny, výsledek aukce 10.06.2015 tarif viz smlouva   do 31.12.2016  
PRE Pražská energetika, a.s. smlouva - závěrkový list na rok 2016, Město  -MŠ dodavatel elektřiny, výsledek aukce 10.06.2015 tarif viz smlouva   do 31.12.2016  
PRE Pražská Energetika, a.s. smlouva - závěrkový list na rok 2016 VO dodavatel elektřiny, výsledek aukce 10.06.2015 tarif viz smlouva   do 31.12.2016  
 nájem pozemku J.Klán  smlouva o nájmu pozemku parc.č. 23 a část parc.č. 23 pronájem prostor u zámku -parkování pro velké městské akce  18.06.2015 2000,- za akci   doba neurčitá  
Česká spořitelna a.s. dodatek1. ke smlouvě o úvěru 10019/15/LCD o změně splátek a době splatnosti 19.06.2015 splátka 123.000/měs.   29.12. 2019  
Dobnet, o.s. smlouva o partnerské spolupráci - HOT SPOT- umístění technologie  31.05.2015 zdarma   doba neurčitá  
Dobnet o.s. Dodatek ke smlouvě o partnerské spolupráci -HOT  SPOT-   9.8.2015 zdarma   doba neurčitá  
FastavBau, s.r.o. smlouva o dílo - "Přístavba jedné třídy MŠ..... nová třída MŠ - dostavba třídy, jídelny, fasády ,úprava okolí  25.06.2015 viz smlouva   do 25.8.2015  
Edifice construction and consulting s.r.o smlouva o dílo -"Přístavba jedné třídy MŠ.... řízení projektu 20.05.2015 viz smlouva   do 31.8.2015  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje smlouva o výpujčce pozemků viz smlouva  k rekonstrukci mostu 11515/II a opravě komunikace III.11515 16.06.2015 zdarma   do 31.10.2015  
Vanderlaan s.r.o. smlouva o dílo Zateplení Zdravotního střediska 10.07.2015 viz smlouva   do 15.9.2015  
ČEZ Distribuce, a.s. smlouva o smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene V Luhu č.p.1051, stavba IV-12-6012933/VB/1 12.08.2015   199.000,- doba neurčitá  
Pavel Hnilička Architekti s.r.o.  dodatek k úpravě návrhu ÚP -k objednávce 25.6.2015 zvýšení částky na základě zvýšených nároků města 3.9.2015        
ČEZ Distribuce, a.s. smlouva o zřízení věcného břemene ulice Francouzská stavba IV-12-6014460/1 16.09.2015   1000,- doba neurčitá  
ČEZ Distribuce, a.s. smlouva o připojení - změna tarifu Březová 204 29.04.2015 dle spotřeby   doba neurčitá  
GEPRO spol.s r.o. smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí v elekt. podobě bezúplatné poskytování údajů KN 8.07.2015 zdarma   doba neurčitá  
Asekol, a.s. smlouva o výpujčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení 12.08.2015 zdarma   12.8. 2020  
ČEZ Distribuce, a.s. smlouva o zvýšení příkonu budova MěÚ Dobřichovice 4.09.2015 dle tarifu   doba neurčitá  
ČEZ Distribuce, a.s. smlouva o zřízení věcného břemene  Americká p.č. 1128-2-kNN, stavba IV-12-6015314/1 31.8.2015   225.000,- doba neurčitá  
Kámen Zbraslav, a.s. smlouva kupní dodávka kameniva na posyp 26.10.2015 dle tarifu   do 31.12.2015  
Podnik technických služeb Praha s.r.o. dohoda pronájem stroje na zimní údržbu města 18.11.2015 dle dohody   do 31.3.2016  
Eugenie Sychrovská - psí útulek Bouchalka smlouva o obstarání věci péče o zatoulané psy odchycené na území města 18.11.2015 68.000,-   do 18.11.2016  
ČEZ Distribuce, a.s. smlouva o smlouvě budoucí stavba IV-12-6018656/01 Krajníkova 116 5.10.2015 dle bud.smlouvy   neurčitá doba  
Středočeský kraj smlouva o poskytnutí dotace smlouva 73108/KHT/2015 -podpora hasičů 4.11.2015   200 000,-    
ČEZ Distribuce, a.s. smlouva Z_S24_ 12_ 8120044273 přeložka distr. zařízení na ul.5.května 20.8.2015 100.570,-      
Občanské sdružení Daveláček   darovací smlouva finanční dar 20.10.2015 20.000,-      
ČEZ Distribuce, a.s. smlouva o zřízení vecného břemene stavba č. IV.-12-6017075/001 ul. Ruská 902/1 kNN 30.11.2015   45 000,- doba neurčitá  
E.ON Energie a.s. smlouva o sdružených dodávkách plynu -změna vlastníka Hotel Na Vinici, Pražská 345 23.11.2015 2000Kč/rok   neurčitá doba  
Jiří Majer -elektro smlouva o dílo Veřejné osvětlení Ruská, Hálkova, Raisova, Karlická 4.12.2015 1078433,- včetně DPH   31.5.2016  
E.ON Energie, a.s.  smlouva o sdružených dodávkách elektřiny - změna vlastníka Hotel Na Vinici, Pražská 345 4.11.2015 1200,- /rok   neurčitá doba  
DOB-invest a.s. smlouva darovací bezúplatný převod stavby v ul. Za Parkem 16.12.2015        
Středočeský kraj smlouva 7693/KHT/2015 neinvestiční dotace jednotek SDH 11.12.2015   9 226,-    
Film Hunters s.r.o. smlouva o jednodenním záboru Francouzská ulice -část 17.12.2015   1 500,- 18.12.2015  
Město Černošice smlouva o poskytnutí dotace č. 592/2015 příspěvek na organizaci Královského průvodu 17.12.2015   15 000,-    
Středočeský kraj - KSUS smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti akce Veřejné osvětlení ul.Ruská, Karlická, Raisova, Hálkova 23.11.2015 5200+DPH   neurčité doba  
Státní pozemkový fond smlouva o bezúplatném převodu pozemků  parc.č. 1326/16,19 21.12.2015     neurčitá doba
Datum vložení: 31. 12. 2015 14:04
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2019 14:13
Autor: Správce Webu

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:167
TÝDEN:2065
CELKEM:2296973

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON