Město Dobřichovice
Dobřichovice

Smlouvy za rok 2016

SMLOUVY UZAVŘENÉ MĚSTEM ZA ROK 2016

 

    bližší specifikace náklady města příjem města den podpisu    trvání smlouvy   
ČEZ distribuce a.s. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu stavby   Polní ul.822 kNN, stavba IV -12 -6018000                                    733000,-  bez DPH 12.1.2016  doba neurčitá 
Lukáš Matoušek Smlouva o odborné praxi studenta  2-15. května na MéÚ Dobřichovice     19.1.2016 do 15.5.2016
Patrik Neuman Smlouva o odborné praxi studenta 2-15.května na MěÚ Dobřichovice     19.1.2016 do 15.5.2016
ČEZ distribuce a.s. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu stavby rekonst. NN Pražská - Anglická   111400,-bez DPH 3.2.2016 doba neurčitá
Generali pojišťovna a.s.  Dodatek č.5  ke smlouvě 1544361601 rozšíření pojištění majetku o pojištění soch  dle dodatku   31.1.2016  
Crubo Praha s.r.o. smlouva o odběru a likvidaci dřevního a rostlinného odpadu   dle smlouvy   4.1.2016 doba neurčitá
Michala Tesařová smlouva o dílo- zajištění dokumentace pro stavbu rozšíření parkoviště u vlakového nádraží dle smlouvy   19.2.2016 dle smlouvy
ČEZ distribuce a.s. smlouva o připojení 5.května pod lávkou pro pěší dle tarifů   23.2.2016 doba neurčitá
Advokáti online s.r.o. smlouva o poskytování právních služeb pro Město   dle smlouvy   10.2.2016 doba neurčitá
Mgr. Luboš Janák smlouva o poskytování služeb IROP 19. Výzva (SDH Dobřichovice) dle smlouvy   26.2.2016 dle smlouvy
FRP Services s.r.o. smlouva o poskytování služeb FIREPORT -svolávání pro SDH Dobřichovice dle smlouvy   1.2.2016 doba neurčitá
T-mobile Czech Republic a.s. Dodatek ke smlouvě č. 48599417   dle tarifů   22.1.2016 dle smlouvy
Mateřská škola Dobřichovice smlouva o zajištění obědů pro MěÚ Dobřichovice   dle tarifu   21.3.2016 doba neurčitá
Ing.Nezár Sejf dodatek ke smlouvě 1/2015 k provozování recyklačního dvora dle smlouvy   10.2.2016 31.12.2018
RWE GasNet s.r.o. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -služebnosti pozemek Randova 1295/105 a 1884/8   dle smlouvy 23.3.2016 doba neurčitá
ČEZ distribuce a.s. smlouva o smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene stavba IV-12-6019630 , Mánesova 308 -kNN   55.000,- 13.4.2016 doba neurčitá
Státní fond Ministerstva kultury ČR účelová dotace - příspěvek na Královský průvod 2016     40.000,-    
Elektroštika s.r.o. smlouva o dočasném nájmu pozemku 1879/1 k uložení techniky a materiálu   18.500,- 26.4.2016 do 1.6.2016
Město Řevnice smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na akci Královský průvod 2016   15.000,- 4.5.2016  
Ropid Dodatek č. 8 - veřejná linková doprava  linka 451 dle tarifu   31.3.2016 do 2019
Ropid Dodatek č.8 - veřejná linková doprava +přílohy + přílohy linka 415 a 601 dle tarifu   31.3.2016 do 2019
Ropid Dodatek č.8 linka 448 dle tarifu   31.3.2016 do 2019
Městská část Praha Zbraslav smlouva na poskytnutí daru na Královský průvod 2016   5000,- 13.5.2016  
Klubíčko Beroun o.p.s. smlouva o poskytnutí daru na péči o občana Dobřichovice 5000,-   20.4.2016  
Edifice construction a consulting s.r.o. dodatek č.1 ke SoD z 20.5.2015 nástavba Mateřské školky dle smlouvy   22.8.2015  
Vlastníkovi smlouva o příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky   dle smlouvy   12.5.2016 doba neurčitá
Ing Jaroslav Trávníček smlouva o provedení auditu roční účetní závěrky za rok 2016 pro příspěvkové organizace MŠ,ZUŠ, ZŠ dle smlouvy   23.5.2016  
Ing. Jaroslav Trávníček smlouva o provedení auditu roční účetní závěrky za rok 2016 pro město dle smlouvy   23.5.2016  
Ing. Jaroslav Trávníček smlouva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016   dle smlouvy   23.5.2016  
Obec Lety příspěvek na Královský průvod 2016     20.000,- 18.5.2016  
Region Dolní Berounka příspěvek na Královský průvod 2016     150.000,- 9.5.2016  
NPÚ pronájem hradu Karlštejn jeden den - kaple Svatého kříže na akci Královský průvod 12100,-   1.6.2016 do 5.6.2016
Fastav Bau s.r.o. dodatek č.1 - ke smlouvě 47/2015 zateplení zdravotního  střediska dle dodatku   6.8.2015  
Obec Karlík příspěvek na Královský průvod 2016     5000,- 30.5.2016  
ČEZ Distribuce, a.s. smlouva o připojení a dodávce elektřiny pro byt Za Parkem 629 přepis na Město + změna sazby dle tarifu   7.6.2016 neurčitá doba
Jiří Majer - Elektro smlouva o dílo VO Černolická a Pod Penzionátem dle smlouvy   17.6.2016  
Mgr. Luboš Janák smlouva o poskytování služeb k dotaci Rozšíření parkoviště u nádraží dle smlouvy   6.6. 2016  
ALATERE profi s.r.o. příkazní smlouva -administrace projektu po dobu udržitelnosti zametací stroj dle smlouvy   16.6.2016 do 2019
Jaroslav Klán smlouva o pronájmu pozemku č.26 Městu   1000Kč / akce   22.6.2016 neurčitá
ČEZ Distribuce a.s. smlouva o zřízení věcného břemene - přeložka 5.května EP-í 2-600275911    1210,- 29.6.2016 neurčitá
ČEZ Distribuce a.s. smlouva o dodávce elektřiny Pražská 345 dle tarifu   21.7.2016 neurčitá
ČEZ Distribuce a.s. smlouva o dodávce plynu Pražská 345 dle tarifu   21.7.2016 neurčitá
Město Černošice příspěvek na Královský průvod 2016     15000 22.8.2016  
Jaroslav Řehna smlouva o dílo zhotovení sochy -plastiky 154.000,-   11.8.2016  
ASEKOL a.s. dodatek č.1  ke smlouvě z 7.3.2014 dle smlouvy   22.8.2016  
občané smlouva o příspěvku výstavba vodovodu a kanalizace Konipasova   75572,- 31.8.2016  
VITA software s.r.o. smlouva o technické podpoře k software poskytovatele   dle smlouvy   1.9.2016  
Jiří Majer Elektro smlouva o dílo VO-Všenorská 833133,-   9.9.2016  
Dřevošrot a.s. smlouva o dílo topoly na cyklostezce, kácení, prořez dle smlouvy   20.9.2016  
ČEZ Distribuce a.s. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene IV-12-6020196/VB/01, Sadová parc.č. 1372/76    1600,- bez DPH 5.10.2016  
ČEZ Distribuce a.s. smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-6002663/VB/001, Randova přeložka   1000,-bez DPH 5.10.2016  
Aquaconsult s.r.o. smlouva o dílo vod.a kanal.řad, Konipasova 124.910,- + DPH   26.9.2016  
Ing. Petr Šiška příkazní smlouva zadavatelská činnost - veřejné zakázky dle smlouvy   11.10.2016 do 31.12.2017
Středočeský kraj veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotaca na Královský průvod 2016   120000,- 19.9.2016  
Kámen Zbraslav a.s. kupní smlouva nákup zimního posypu dle smlouvy   2.11.2016 do 31.12.2016
Raná péče Čechy o.p.s. darovací smlouva centrum pro dětský sluch Tamtam 6000   1.11.2016 do 31.12.2016
Česká spořitelna a.s. smlouva o kontokorentu   dle smlouvy   22.11.2016  
Česká spořitelna a.s. smlouva o úvěru k projektu " CISTERNA pro JSDH Dobřichovice dle smlouvy   22.11.2016  
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. smlouva o dílo svoz a likvidace odpadů dle smlouvy   22.11.2016 do 30.6.2019
EDA cz z.u. darovací smlouva   10000   14.11.2016  
ALEN sdružení žen postižených rakovinou. z.s. darovací smlouva   4000   15.11.2016  
Podnik technických služeb Praha s.r.o. smlouva o pronájmu traktor na zimní období dle smlouvy   15.11.2016 do 31.3.2017
Pražská plynárenská a.s. závěrkový list obecní dodávka elektřiny     18.11.2016 do 31.12.2018
Pražská plynárenská a.s. závěrkový list ZŠ dodávka elektřiny     18.11.2016  
Pražská plynárenská a.s. závěrkový list MŠ dodávka elektřiny     18.11.2016  
Luboš Janák  smlouva o poskytování služeb Projekt "Bezpečný pohyb po Dobřichovicích" dle smlouvy   1.3.2016  
Kristýna Pánková smlouva o spolupráci Adventní trhy 2016 30.000   24.11.2016  
Rudolf Hálek smlouva o dílo celkové zajištění Mostový Ples 2016 dle smlouvy   21.11.2016  
Římskokatolická  farnost Řevnice dotace oltář 50.000,-   30.11.2016  
Ing.Petr Šiška příkazní smlouva výběrová řízení dle smlouvy   1.8.2016  
Respo spol.s r.o. smlouva o dílo rekonstrukce obecního bytu dle smlouvy   5.12.2016 do 24.2.2017
PB SCOM s.r.o. smlouva o dílo projekt Obnova lesních cest.... dle smlouvy   7.12.2016  
Imkaufex B & J Tichánek příkazní smlouva
  projekt Obnova lesních cest....
dle smlouvy   9.12.2016  
Generali Pojišťovna a.s. dodatek č. 6 ke smlouvě 1544361601 rozšíření pojistého dle dodatku   16.12.2016 doba neurčitá
Atlas Consulting  dodatek ke smlouve 409150156 pořízení doplňku  dle dodatku   9.9.2016  
ČEZ Distribuce a.s. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Mánesova 379  stavba IV-12-6020077/VB.01 dle smlouvy   28.10.2016  
Online-Team s.r.o. o zřízení a provozu mobilní aplikace V OBRAZE web.stránky města dle smlouvy   1.12.2016 neurčitá
Eugenie Sychrovská smlouva - o obstarání věci - psí útulek   dle smlouvy   26.11.2019 neurčitá

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:422
TÝDEN:3794
CELKEM:2062259

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON