Město Dobřichovice
Dobřichovice

smlouvy za rok 2014

 SMLOUVY UZAVŘENÉ MĚSTEM V ROCE 2014

 

 

 

Dodavatel Název smlouvy Předmět smlouvy Datum smlouvy Výdaj města Příjem města Konec smlouvy Automat.prodloužení
  ETNA s.r.o. Smlouva o dílo Vybudování a oprava veřejného osvětlení v okolí zámku Dobřichovice 13.10.2014 398 802 Kč   3.11.2014 ne
  Triada, spol. s.r.o. Výpověď Výpověď některých modulů Munis 18.12.2014 n.a.   jednorázově ne
  ČR - Hasičký záchranný sbor Stř.kraje Darovací smlouva dar os.auta Nissan Patrol GR Wagon Dobřichovicím 22.10.2014   bezúplatně jednorázově ne
  Pražská energetika a.s. Závěrkový list č. EL-20141205-94-3 Dodávka elektřiny pro MŠ Dobřichovice (26 MWh) 5.12.2014 tarify viz smlouva   31.12.2015 ne
  Pražská energetika a.s. Závěrkový list č. EL-20141205-94-2 Dodávka elektřiny pro ZŠ Dobřichovice (201 MWh) 5.12.2014 tarify viz smlouva   31.12.2015 ne
  Pražská energetika a.s. Závěrkový list č. EL-20141205-94-1 Dodávka elektřiny pro město Dobřichovice (27 MWh) 5.12.2014 tarify viz smlouva   31.12.2015 ne
  Imkaufex B & J Tichánek Příkazní smlouva technický dozor investora a další činnosti "Umístění podzemních kontejnerů na odpad…" 10.9.2014 34 364 Kč   31.12.2014 ne
  HK spol. s.r.o. Příkazní smlouva technický dozor investora a další činnosti "Oprava fasády na ZŠ Dobřichovice a vodní prvek u ZŠ" 15.1.2014 26 015 Kč   30.9.2014 ne
  Eugenie Sychrovská - Psí útulek Bouchalka Smlouva o obstarání věci Obstarání péče o zatoulané psy odchycené na území Dobřichovic 26.11.2014 68 000 Kč   31.12.2015 ne
  Podnik technických služeb Praha s.r.o. Dohoda o operativním pronájmu pronájem Zetor 6211 kolový traktor + nesená sněhová radlice 15.11.2014 84 797 Kč   31.3.2015 ne
  Generali Pojišťovna a.s. Dodatek č.2 k Pojistné smlouvě Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 25.9.2014 99 262 Kč   doba neurčitá ano
  ELEKTROWIN a.s. Smlouva o zajištění zpětného odběru Zajištění zpětného odběru elektrozařízení sk.1,2 a 6 na sběrném místě obce 3.10.2014   tarify dle kg odpadu viz smlouva 31.12.2014 ano
  HM Praha - ROPID Dodatek č.9 Závazek veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 2019 (linka 448) 1.5.2014 8 290 Kč   31.12.2014 ano
  ČNES dopravní stavby a.s. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo z 10.6.2014 Prodloužení konečného termínu stavby "Rekonstrukce komunikací pro další rozvoj Dobřichovic" n.a. n.a.   20.10.2014 ne
  Ing. Petr Šiška Příkazní smlouva Zajištění a realizace zadavatelské činnosti dle z. 137/2006 (veřejné zakázky) pro roky 2014-2015 n.a. tarify viz smlouva   31.12.2015 ne
  BB invest-alfa s.r.o. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na výstavbu vodov. řadu a jeho následné částečné refundaci 29.9.2014 73 350 Kč   26.11.2015 ne
  INTERWAND.CZ s.r.o. Smlouva o dílo zpevnění části (nezpevněné) obecní cesty K Tenisu 6.10.2014 175 000 Kč   15.12.2014 ne
  Česká televize Smlouva o nájmu Zábor veřejného prostranství za účelem filmové produkce 11.10.2014   4 000 Kč 12.10.2014 ne
  SILVERSHOT s.r.o. Smlouva o nájmu Zábor veřejného prostranství za účelem filmové produkce 4.10.2014   2 400 Kč 4.10.2014 ne
  ČNES dopravní stavby a.s. Smlouva o dílo Rekonstrukce komunikací pro další hospodářský rozvoj města Dobřichovice 10.6.2014 13 835 349 Kč   23.9.2014 ne
  Subterra a.s. Smlouva o dílo Nástavba MŠ Dobřichovice - Předškoláci v pohybu 15.9.2014 16 261 432 Kč   4.2.2015 ne
  Subterra a.s. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Nástavba MŠ - doplnění závazku a změna ceny 6.10.2014     4.2.2015 ne
  Subterra a.s. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo Nástavba MŠ - doplnění závazku a změna ceny 27.10.2014     4.2.2015 ne
  Subterra a.s. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo Nástavba MŠ - doplnění závazku a změna ceny 18.11.2014 14 209 463+21%   4.2.2015 ne
  Taxační kancelář - Ing. František Černý Smlouva o dílo Vypracování lesního hospodářského plánu 20.8.2014 30 650 Kč   31.3.2015 ne
  PBK Mont, s.r.o. Smlouva o dílo Úprava okolí školy Dobřichovice - 04 schody a vodní prvek 16.7.2014 1 350 319 Kč   22.8.2014 ne
  EDIFICE construction & consulting s.r.o. Smlouva o dílo Komplexní řízení projektu výstavby "ZŠ v Dobřichovicích - stavební úprava a přístavba…" 15.11.2012 996 191 Kč   31.8.2014 ne
  EDIFICE construction & consulting s.r.o. Smlouva o dílo Komplexní řízení projektu výstavby "Předškoláci v pohybu - nástavba MŠ Dobřichovice" 13.8.2014 322 702 Kč   20.12.2014 ne
  EDIFICE construction & consulting s.r.o. Smlouva o dílo Komplexní řízení projektu výstavby "ZŠ v Dobřichovicích - stavební úprava a přístavba…" 15.12.2013 812 112 Kč   28.8.2014 ne
  ALBET stavební, s.r.o. Smlouva o dílo Rekonstrukce ulice 5.května v Dobřichovicích, III.etapa - chodníky a sadové úpravy 25.9.2013 2 354 512 Kč   31.12.2013 ne
. Česká spořitelna a.s Dodatek 2 ke smlouvě o úvěru 10468/12/LCD k projektu ZŠ       30.7.2014  
  HK spol. s.r.o. Příkazní smlouva technický dozor investora a další činnosti "obnova kanalizace v ul.Prostřední..." 30.4.2014 43 863 Kč   31.7.2014 ne
  TOUAX s.r.o. Nájemní smlouva Pronájem skladového kontejneru a související služby 4.8.2014 12 017 Kč   20.8.2014 ne
  Interiér Říčany a.s. Smlouva Dodání, kompletace a montáž nábytku a vybavení prostor ZŠ 22.7.2014 1 507 037 Kč   30.9.2014 ne
  CONICA CZ, s.r.o. Smlouva o dílo Výsadba 16 ks alejových stromů (průmyslová zóna; u ZŠ; parkoviště u nádraží) 1.5.2014 81 977 Kč   30.6.2014 ne
  CONICA CZ, s.r.o. Smlouva o dílo Výsadba javorů Aceretum - Rekonstrukce ul. 5.května 31.3.2014 71 834 Kč   20.5.2014 ne
  CONICA CZ, s.r.o. Dodatek ke smlouvě o dílo Dodání a montáž plast. Zahradních obrubníků - dodatek k zakázce "Výsadba javorů Aceretum…" 30.11.2013 22 903 Kč   30.4.2014 ne
  SFŽP České republiky Smlouva o poskytnutí podpory Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Dobřichovice 10.7.2014 93 483 Kč   23.3.2015 ne
  EXPRESNET.CZ Smlouva o spolupráci Cyklotoulky Dobřichovice - natočení a odvysílání pořadu v Čtsport 3.6.2014 28193 Kč jednoráz.a 5082 Kč ročně   doba neurčitá ano
  Purum s.r.o. Smlouva o odběru odpadu řešení deponace odpadu (směsné obaly; směsný komunální odpad; objemný odpad) 20.6.2014   tarify viz smlouva doba neurčitá ano
  Vodohospodářská stavební spol. s.r.o. Smlouva o dílo provedení "Obnovy kanalizace v ul. Prostřední po povodni v červnu 2013" 3.6.2014 861 477 Kč   31.7.2014 ne
  Jiří Majer - Elektro Smlouva o dílo vybudování veřejného osvětlení v ulici Strmá 9.6.2014 296 779 Kč   31.8.2014 ne
  Martin Dobruský, VOŠ ek.studií a SPŠ potr.tech. Smlouva o zajištění odborné praxe zajištění odborné praxe studenta 14.4.2014 n.a.   14.9.2014 ne
  Lucie Bajgerová Nájemní smlouva pronájem oplocení na umístění 1 ks reklamního banneru 23.5.2014   100 Kč ročně 22.5.2016 ne
  Ing. Petr Šiška Mandátní smlouva zajištění zadavatelské činnosti "Rekonstrukce komunikací pro další hosp. rozvoj Dobřichovic" 2.12.2013 32 065 Kč   na dobu zakázky ne
  Obec Lety Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů "Obnova kanalizace v ulici Prostřední poškozené po povodni 2013" 23.4.2014 n.a.   do uzavření smlouvy ne
  EKO-KOM, a.s. Smlouva o zajištění odběru a využití odpadů z obalů systém recyklace odpoadů 1.4.2014   sazby viz smlouva doba neurčitá ano
  Marcel Biederman Smlouva o dílo zdravotní středisko 28.4.2014 33 347 Kč   28.5.2014 ne
  HM Praha - ROPID Dodatek č.8 Závazek veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 2019 (linka 448) 1.1.2014 12 435 Kč   31.12.2014 .no
  HM Praha - ROPID Dodatek č.6 Závazek veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 2019 (linka 451) 1.1.2014 0 Kč   31.12.2014 ano
  HM Praha - ROPID Dodatek č.6 Závazek veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 2019 (linka 415 a 601) 1.1.2014 309 002 Kč   31.12.2014 ano
  HM Praha - ROPID Dodatek č.5 Závazek veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 2019 (linka 415 a 601) 1.7.2013 148 956 Kč   31.12.2013 ano
  RENARDS dotační, s.r.o. Příkazní smlouva dotační management "Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Dobřichovice" 27.3.2014 58 080 Kč   do monitor.zprávy ne
  Netušil & Associates AK s.r.o. Smlouva o poskytování právních služeb vlastnické právo k nemovitostem města p.č.1362, 1357/1, 1375/3, 1378, 1252/2 a 1361 21.3.2014 3630 Kč za právní úkon   do vyřešení ne
  Mgr. Helena Pelánková Dohoda o ukončení právního zastoupení ve věcech vlast.práva k nemovitostem města p.č.1362, 1357/1, 1375/3, 1378, 1252/2 a 1361 7.3.2014 n.a.   n.a. ne
  Dramedy International s.r.o. Smlouva o nájmu Zábor veřejného prostranství za účelem filmové produkce 6.4.2014   2 300 Kč 6.4.2014 ne
  ASEKOL s.r.o. Smlouva o spolupráci Zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů 7.3.2014 n.a.   6.3.2019 ano
  Národní památkový ústav Smlouva darovací Podpora vydání monografie "Letní rezidence Pražanů, Dobřichovice a vilová architektura…" 6.3.2014 30 000 Kč   jednorázově ne
  Obec Karlík Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci Revitalizace hřbitova v Karlíku 30.1.2014 n.a.   31.12.2019 ano
  Generali Pojišťovna a.s. Pojistná smlouva Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 1.11.2013 96 862 Kč   doba neurčitá ano
  Ing. Jan Špilar Smlouva o dílo vypracování dokumentace "Úpravy předmostí lávky - Všenorská" 22.1.2014 129 954 Kč   30.4.2014 ne
  Rumpold  s.r.o. Dodatek č.14 ke Smlouvě o komplexním zabezpečení zneškodnění odpadů pro město Dobřichovice 1.1.2014 sazby viz smlouva   31.12.2014 ne
  ZDIBE spol s.r.o. Dodatek č.1/2014 Smlouvy o dílo odstraňování tuhého odpadu na řízené skládce společnosti ZDIBE 1.1.2014 sazby viz smlouva   31.12.2014 ne
  Mgr. Luboš Janák Smlouva o dílo vypracování a kompletace žádosti o dotaci projekt vybavení ZŠ Dobřichovice 20.1.2014 20 000 Kč   3.2.2014 ne
  Ing. Jan Špilar Smlouva o dílo vypracování dokumentace "Úpravy křižovatek v napojení ulic Anglická a Francouzská - Pražská" 11.12.2013 27 830 Kč   30.1.2014 ne

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:162
TÝDEN:1391
CELKEM:2160175

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON