Město Dobřichovice
Dobřichovice

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje 2020

Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.169/2020 Sb., s datem rozeslání dne 15 .4. 2020.  Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů je tak považován 15. duben 2020 (§ 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Datum a doba konání voleb do zastupitelstev krajů

  • v pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  a
  • v sobotu 3. října 2020  od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

ZÁJEMCI O PRÁCI VE VOLEBNÍ KOMISI SE MOHOU PŘEDBĚŽNĚ HLÁSIT na podatelně MěÚ 257711590 či e-mailem na podatelna@dobrichovice.cz

Od vyhlášení voleb je možné podávat žádost o vydání voličského průkazu.

Každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. S voličským průkazem může volič hlasovat při volbách do zastupitelstev krajů ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu,

Informace k podávání kandidátních listin do Zastupitelstva Středočeského kraje včetně vzorů jsou zveřejněny na webu kraje: http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje. Konec lhůty pro podání kandidátních listin je 28.7.2020.

informace k volbám na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Právní předpisy

  • zákon č.130/2000Sb.,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do ZK“)
  • vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
  • právní úprava vedení stálého seznamu voličů – zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do ZO), a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soudnictví na úseku voleb

  • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Financování voleb

směrnice MF č.j.: 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203 a směrnice č.j.  MF – 27047/2018/1203

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google playapp store

 

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON