Město Dobřichovice
Dobřichovice

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje 2020

Jak volit v  karanténě? Možností je několik 

Speciální způsoby, jak letos odvolit, se týkají osob, kterým nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Speciální zákon o zvláštních způsobech hlasování v podzimních volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři alternativní možnosti hlasování:

  • Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování): takovéto volební stanoviště najdete v každém okresním městě a jeho vybavení zajistí armáda. Umožní průjezd motorového vozidla, hlasovat bude tímto způsobem možné ve středu ve volebním týdnu (30. září od 7 do 15 hodin). 
  • Hlasování v  uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb: pokud krajská hygienická stanice nahlásí krajskému úřadu uzavřená zařízení na svém území, hejtmanství do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Tímto způsobem bude možné ve volebním týdnu hlasovat od čtvrtka 1. října (od 7 hodin) do pátku 2. října (do 18 hodin). 
  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky: nemůže-li občan využít drive-in hlasování, bude moci do čtvrtka volebního týdne (1. října do 20 hodin) požádat krajský úřad o příjezd speciální volební komise tvořené členy drive-in týmu, kteří přijedou v ochranných prostředcích s přenosnou volební schránkou za voličem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (2. října v době 7–22 hodin) do soboty volebního týdne (3. října od 7 do 14 hodin).

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise v ochranných prostředcích složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.169/2020 Sb., s datem rozeslání dne 15 .4. 2020.  Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů je tak považován 15. duben 2020 (§ 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Datum a doba konání voleb do zastupitelstev krajů

  • v pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  a
  • v sobotu 3. října 2020  od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise zde.

Členem okrskové volební komise se může stát - podrobnosti tady.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků -zde.

Informace o době a místě konání voleb - zde.

Od vyhlášení voleb je možné podávat žádost o vydání voličského průkazu.

Každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. S voličským průkazem může volič hlasovat při volbách do zastupitelstev krajů ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

 

Informace k podávání kandidátních listin do Zastupitelstva Středočeského kraje včetně vzorů jsou zveřejněny na webu kraje: http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje. Konec lhůty pro podání kandidátních listin je 28.7.2020.

informace k volbám na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Právní předpisy

  • zákon č.130/2000Sb.,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do ZK“)
  • vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
  • právní úprava vedení stálého seznamu voličů – zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do ZO), a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon 350/2020/Sb o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 (nabyl účinnosti 24.8.2020)

Soudnictví na úseku voleb

  • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Financování voleb

směrnice MF č.j.: 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203 a směrnice č.j.  MF – 27047/2018/1203

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google playapp store

 

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON