Město Dobřichovice
Dobřichovice

Důležité informace

Povinnosti občanů při pálení

Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat.

Pro zjednodušení procesu oznámování připravil hasičský záchranný sbor webové stránky, na nichž je možné bez jakékoli registrace oznámit plánované pálení. Bližší informace o těchto stránkách a popis postupu naleznete v přiložené prezentaci:

zde ke stažení

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON