Město Dobřichovice
Dobřichovice

Od 1. 7. 2022 je společností, která sváží a likviduje odpady,  POBERO.s.r.o., založena Dobrovolným svazkem obcí Poberounské odpady. Kontakt: dispečink  +420 737 240 419

 

Upozorňujeme, že všechny nádoby je třeba mít OČIPOVANÉ, vyhnete se situaci, že nádoba nebude vyvezená.

 • svozový den komunálního domovního odpadu je pro Dobřichovice úterý; je třeba mít nádoby připravené ve svozový den od 6:00 hodin
 • termíny vývozu bioodpadu - od 14. 3. 2024, liché čtvrtky
 • kontejnery na kovový odpad jsou umístěny u ZŠ Raisova, Za parkem, Na Vyhlídce, u sběrného dvora (skládka) 5. května; v případě většího množství kovového odpadu  odvezte prosím do výkupny KOVO SDS Lety (Pražská 524), nebo na recyklační dvůr
 • nádoby na použitý kuchyňský olej (ne olej automobilový!!!!) je umístěna na dvoře městského úřadu a na recyklačním dvoře; je nutné olej ukládat v plastových pevně zavřených lahvích se šroubovacím uzávěrem!!!!!
 • kontejner na použité šatstvo Diakonie Broumov je umístěn na dvoře městského úřadu a je přístupný v pracovní dny do 16:00 hodin; oblečení ukládejte vždy zabalené, nevhazujte jej volně!
 • kontejnery na tříděný odpad plast / papír / sklo (co kam patří zde nebo zde) jsou na stanovištích Na Vyhlídce, K Dubu, za Coopem - ul. V zahradách, u sběrného dvora 5. května, Pod nádražím, Všenorská, Viničná, Raisova u ZŠ, Za parkem, Hálkova a Americká
  TERMÍNY SVOZŮ JEDNOTLIVÝCH KOMODIT ZDE.

Nenechávejte odpad volně u kontejnerů; z hlediska obecně závazné vyhlášky o obecním systému odpadového hospodářství se jedná o přestupek zakládáním skládky a zároveň tím vzniká nepořádek, který nikdo z nás nemá rád. Úklid nakonec v poplatku za odpad zaplatíme všichni. Modré kontejnery na papír se musí důsledně zavírat. Pokud uložený papír v kontejneru zmokne, končí na skládce a v důsledku zvýší cenu poplatku každého občana. Město průběžně pracuje na výměně / opravě modrých kontejnerů, aby je bylo možno vždy zavřít.

Proč třídit? proč třídit a recyklovat -leták Ekokom     Co do jakého kontejneru patří a co ne:   jak správně třídit -leták Ekokom

 • světelné zdroje - wolframové žárovky, lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky – recyklační dvůr, sběrné místo Ekolamp (od listopadu 2020)
 • elektroodpad velké i malé spotřebiče, recyklační dvůr-sběrné místo Elektrowin
 • elektroodpad - malé přístroje, IT hardware, včetně baterií - červené kontejnery Assekol, na dvoře MÚ, za COOP, ulice V zahradách, Za parkem
 • prošlá a nepotřebná (nevyužitá) léčiva odnášejte vždy zpět do lékárny; každá lékárna má povinnost zpětného odběru starých léků

Na dobřichovický recyklační dvůr NEPATŘÍ pneumatiky!

Recyklační dvůr nemá smlouvu o zpětném odběru pneumatik a protože jsou v našem okolí jiní odběratelé, společnost ETMA ji s městem neuzavře. Použité pneumatiky zdarma odebírají výrobci pneumatik, dále pneuservisy a další, registrovaní např. v kolektivním systému zpětného odběru ELTMA. Pneumatiky vám zdarma přijmou na sběrném dvoře v Řevnicích.

Termíny svozu NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU pro rok 2024:

velkoobjemový odpad:  23. března, 15. června, 7. září, 14. prosince

nebezpečný odpad: 27. dubna, 14. září, 23. listopadu

O termínech jsou občané informováni vždy bezprostředně před jednotlivými svozy v Informačním listu, prostřednictvím www stránek, FB a formou sms. 

Pokud by Vaše nádoba (jak komunálního, tak bioodpadu) nebyla vyvezena, informujte nás prosím na mailovou adresu tajemnik@dobrichovice.cz, abychom mohli sjednat nápravu.

recyklační dvůr - skládka

CELOROČNÍ PROVOZ RECYKLAČNÍHO DVORA DOBŘICHOVICE

STŘEDA A SOBOTA 12.00 – 16.00 HODIN

tel.: +420 721 868 855 - p. J. Kosek

Pravidla ukládání odpadu na recyklačním dvoře

Pneumatiky NEBEREME!

Povinnost odebrat použité pneu ZDARMA má ze zákona výrobce / pneuservis. V nákupu pneumatik platíte recyklační poplatek, stejně jako u elektra!

V České republice má licenci na zpětný odběr ELTMA , seznam odběrných míst je např.zde.

Pneumatiky můžete také odložit zdarma na sběrném dvoře v Řevnicích.

Odložením použitých pneu u plotu recyklačního dvora zvyšujete náklady na likvidaci odpadů celého města a tím i poplatek za svoz.

Zde najdete mapku se zobrazením recyklačního dvora

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON