Město Dobřichovice
Dobřichovice

Od 1. 7. 2022 je společností, která sváží a likviduje odpady,  POBERO.s.r.o., založena Dobrovolným svazkem obcí Poberounské odpady. Kontakt: dispečink  +420 737 240 419

 

Upozorňujeme, že všechny nádoby je třeba mít OČIPOVANÉ, vyhnete se situaci, že nádoba nebude vyvezená.

 • svozový den komunálního domovního odpadu je pro Dobřichovice úterý; je třeba mít nádoby připravené ve svozový den od 6:00 hodin
 • termíny vývozu bioodpadu - od 14. 3. 2024, liché čtvrtky
 • kontejnery na kovový odpad jsou umístěny u ZŠ Raisova, Za parkem, Na Vyhlídce, u sběrného dvora (skládka) 5. května; v případě většího množství kovového odpadu  odvezte prosím do výkupny KOVO SDS Lety (Pražská 524), nebo na recyklační dvůr
 • nádoby na použitý kuchyňský olej (ne olej automobilový!!!!) je umístěna na dvoře městského úřadu a na recyklačním dvoře; je nutné olej ukládat v plastových pevně zavřených lahvích se šroubovacím uzávěrem!!!!!
 • kontejner na použité šatstvo Diakonie Broumov je umístěn na dvoře městského úřadu a je přístupný v pracovní dny do 16:00 hodin; oblečení ukládejte vždy zabalené, nevhazujte jej volně!
 • kontejnery na tříděný odpad plast / papír / sklo (co kam patří zde nebo zde) jsou na stanovištích Na Vyhlídce, K Dubu, za Coopem - ul. V zahradách, u sběrného dvora 5. května, Pod nádražím, Všenorská, Viničná, Raisova u ZŠ, Za parkem, Hálkova a Americká
  TERMÍNY SVOZŮ JEDNOTLIVÝCH KOMODIT ZDE.

Nenechávejte odpad volně u kontejnerů; z hlediska obecně závazné vyhlášky o obecním systému odpadového hospodářství se jedná o přestupek zakládáním skládky a zároveň tím vzniká nepořádek, který nikdo z nás nemá rád. Úklid nakonec v poplatku za odpad zaplatíme všichni. Modré kontejnery na papír se musí důsledně zavírat. Pokud uložený papír v kontejneru zmokne, končí na skládce a v důsledku zvýší cenu poplatku každého občana. Město průběžně pracuje na výměně / opravě modrých kontejnerů, aby je bylo možno vždy zavřít.

Proč třídit? proč třídit a recyklovat -leták Ekokom     Co do jakého kontejneru patří a co ne:   jak správně třídit -leták Ekokom

 • světelné zdroje - wolframové žárovky, lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky – recyklační dvůr, sběrné místo Ekolamp (od listopadu 2020)
 • elektroodpad velké i malé spotřebiče, recyklační dvůr-sběrné místo Elektrowin
 • elektroodpad - malé přístroje, IT hardware, včetně baterií - červené kontejnery Assekol, na dvoře MÚ, za COOP, ulice V zahradách, Za parkem
 • prošlá a nepotřebná (nevyužitá) léčiva odnášejte vždy zpět do lékárny; každá lékárna má povinnost zpětného odběru starých léků

Na dobřichovický recyklační dvůr NEPATŘÍ pneumatiky!

Recyklační dvůr nemá smlouvu o zpětném odběru pneumatik a protože jsou v našem okolí jiní odběratelé, společnost ETMA ji s městem neuzavře. Použité pneumatiky zdarma odebírají výrobci pneumatik, dále pneuservisy a další, registrovaní např. v kolektivním systému zpětného odběru ELTMA. Pneumatiky vám zdarma přijmou na sběrném dvoře v Řevnicích.

Termíny svozu NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU pro rok 2024:

velkoobjemový odpad:  23. března, 15. června, 7. září, 14. prosince

nebezpečný odpad: 27. dubna, 14. září, 23. listopadu

O termínech jsou občané informováni vždy bezprostředně před jednotlivými svozy v Informačním listu, prostřednictvím www stránek, FB a formou sms. 

Pokud by Vaše nádoba (jak komunálního, tak bioodpadu) nebyla vyvezena, informujte nás prosím na mailovou adresu tajemnik@dobrichovice.cz, abychom mohli sjednat nápravu.

KAM S TÍM?

PLAST a kompozity(směsné materiály) s plastem

Nové strategie Ministerstva životního prostředí a směrnice Evropské unie mohou výrobu plastu omezit, pokud se ovšem my, jako jedinci, sami nezamyslíme nad naším zacházením s plastovými obaly, pak i tyto instituce zmohou opravdu málo.

Jistě jste u třídění nejen plastového odpadu u vás doma narazili na nerudosvkou otázku - a kam s tím? je to směska materiálů!

Pokud je v předmětu k vyhození převážně plast a nedá se oddělit, pak patří do plastu. Na třídící lince ho stroj (nebo pracovník) do recyklace nepošle, skončí ve spalovně. Dnešní spalovny musí být vybaveny různými filtry a odlučovači nebezpečných látek, do ovzduší se tedy nedostanou. Dle poradců je to lepší varianta, než že převážně plastový výrobek skončí na skládce, v zemi, kde jeho rozložení bude trvat min 100 let.  

PAPÍR - mastný, mokrý, znečištěný, ubrousky, papírové utěrky, kapesníky  - takový papír nelze recyklovat! Patří do směsného komunálního odpadu.

Dále je důležité zavírat plastové kontejnery na papír. Pokud do kontejneru s papírem naprší, obsah skončí v komunálním odpadu. V zemi se sice rozloží daleko rychleji než plast, ale zvyšuje množství skládkovaného materiálu. Každý rok se legislativně snižuje množství komunálního odpadu na osobu a rok a poplatek za skládkování se každý rok zvyšuje.  V důsledku dobře vytříděný, ale špatně uložený papír zvýší poplatek. 

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON