Město Dobřichovice
Dobřichovice

Od 1. 7. 2022 je společností, která sváží a likviduje odpady,  POBERO.s.r.o., založena Dobrovolným svazkem obcí Poberounské odpady. Kontakt: dispečink  +420 737 240 419

 

Upozorňujeme, že všechny nádoby je třeba mít OČIPOVANÉ, vyhnete se situaci, že nádoba nebude vyvezená.

 • svozový den komunálního domovního odpadu je pro Dobřichovice úterý; je třeba mít nádoby připravené ve svozový den od 6:00 hodin
 • termíny vývozu bioodpadu - od 14. 3. 2024, liché čtvrtky
 • kontejnery na kovový odpad jsou umístěny u ZŠ Raisova, Za parkem, Na Vyhlídce, u sběrného dvora (skládka) 5. května; v případě většího množství kovového odpadu  odvezte prosím do výkupny KOVO SDS Lety (Pražská 524), nebo na recyklační dvůr
 • nádoby na použitý kuchyňský olej (ne olej automobilový!!!!) je umístěna na dvoře městského úřadu a na recyklačním dvoře; je nutné olej ukládat v plastových pevně zavřených lahvích se šroubovacím uzávěrem!!!!!
 • kontejner na použité šatstvo Diakonie Broumov je umístěn na dvoře městského úřadu a je přístupný v pracovní dny do 16:00 hodin; oblečení ukládejte vždy zabalené, nevhazujte jej volně!
 • kontejnery na tříděný odpad plast / papír / sklo (co kam patří zde nebo zde) jsou na stanovištích Na Vyhlídce, K Dubu, za Coopem - ul. V zahradách, u sběrného dvora 5. května, Pod nádražím, Všenorská, Viničná, Raisova u ZŠ, Za parkem, Hálkova a Americká
  TERMÍNY SVOZŮ JEDNOTLIVÝCH KOMODIT ZDE.

Nenechávejte odpad volně u kontejnerů; z hlediska obecně závazné vyhlášky o obecním systému odpadového hospodářství se jedná o přestupek zakládáním skládky a zároveň tím vzniká nepořádek, který nikdo z nás nemá rád. Úklid nakonec v poplatku za odpad zaplatíme všichni. Modré kontejnery na papír se musí důsledně zavírat. Pokud uložený papír v kontejneru zmokne, končí na skládce a v důsledku zvýší cenu poplatku každého občana. Město průběžně pracuje na výměně / opravě modrých kontejnerů, aby je bylo možno vždy zavřít.

Proč třídit? proč třídit a recyklovat -leták Ekokom     Co do jakého kontejneru patří a co ne:   jak správně třídit -leták Ekokom

 • světelné zdroje - wolframové žárovky, lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky – recyklační dvůr, sběrné místo Ekolamp (od listopadu 2020)
 • elektroodpad velké i malé spotřebiče, recyklační dvůr-sběrné místo Elektrowin
 • elektroodpad - malé přístroje, IT hardware, včetně baterií - červené kontejnery Assekol, na dvoře MÚ, za COOP, ulice V zahradách, Za parkem
 • prošlá a nepotřebná (nevyužitá) léčiva odnášejte vždy zpět do lékárny; každá lékárna má povinnost zpětného odběru starých léků

Na dobřichovický recyklační dvůr NEPATŘÍ pneumatiky!

Recyklační dvůr nemá smlouvu o zpětném odběru pneumatik a protože jsou v našem okolí jiní odběratelé, společnost ETMA ji s městem neuzavře. Použité pneumatiky zdarma odebírají výrobci pneumatik, dále pneuservisy a další, registrovaní např. v kolektivním systému zpětného odběru ELTMA. Pneumatiky vám zdarma přijmou na sběrném dvoře v Řevnicích.

Termíny svozu NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU pro rok 2024:

velkoobjemový odpad:  23. března, 15. června, 7. září, 14. prosince

nebezpečný odpad: 27. dubna, 14. září, 23. listopadu

O termínech jsou občané informováni vždy bezprostředně před jednotlivými svozy v Informačním listu, prostřednictvím www stránek, FB a formou sms. 

Pokud by Vaše nádoba (jak komunálního, tak bioodpadu) nebyla vyvezena, informujte nás prosím na mailovou adresu tajemnik@dobrichovice.cz, abychom mohli sjednat nápravu.

Bioodpad

Prosíme občany, aby bioodpad nevyhazovali do směsného odpadu. Kompostováním snížíme množství směsného komunálního odpadu až o třetinu. 

Chceme podpořit separování biologického odpadu, a proto Vám zajistíme kompostér nebo popelnici na bioodpad nebo oboje. Zájemci vyplňte tento krátký formulář tudy nebo načtením QR kódu. QR kod

Kompostováním snížíme množství odpadu až o třetinu 

Podle statistik kuchyňský a zelený odpad tvoří až 32 % obsahu běžné české popelnice na SKO (směsný komunální odpad)! Přitom bioodpad je velmi dobře využitelný a na skládku v žádném případě nepatří. Vzniku tohoto odpadu se dá jednoduše předejít správným kompostováním.

Důvody proč kompostovat:

Získáte vlastní hnojivo

Kompostováním vznikne hnojivo, které dá vaší zahradě bohatou přírodní výživu a zvýší kvalitu i úrodnost půdy. Navíc sami víte, co jste do něj dali, proto můžete hnojit s pocitem, že svým rostlinám dáváte to nejlepší. A hlavně získáte kvalitní hnojivo úplně zdarma.

Prospějete planetě

Kromě vaší zahrady vám poděkuje i naše planeta. Kompostováním odkloníte bioodpad ze skládky, čímž zabráníte uvolňování škodlivého metanu do ovzduší a přispějete k ochraně životního prostředí před klimatickými změnami.

Ušetříte peníze z městského rozpočtu

Kompostováním také ušetříte peníze z našeho rozpočtu. Každá obec i město platí 500 Kč za skládkování každé tuny směsného komunálního odpadu (SKO) a velkoobjemového odpadu (VO). Při nesplnění skládkovacích limitů (170 kg SKO a VO / občan v roce 2024) se poplatek navyšuje na 1 250 Kč za každou tunu navíc. V průběhu následujících let se tato částka může vyšplhat až na 1 850 Kč. Toto drastické zdražování se pak může promítnout i do poplatku za odpad u samotných občanů.

Alternativou jsou také hnědé nádoby na bioodpad

V rámci města máme dobře zavedený systém svozu bioodpadu prostřednictvím hnědých nádob. Oproti domácímu kompostování má tento systém nevýhodu ve vyšších provozních nákladech na svoz a zpracování na kompostárně. Ale i tato varianta je pro občany i město finančně výhodnější než vyhazování bioodpadu do černých nádob a následné ukládání na skládce. Tento způsob je navíc v rozporu s místní vyhláškou i národní odpadovou legislativou.

Díky dotacím můžete získat kompostéry i hnědé nádoby ZDARMA! 

Město chce pro občany zajistit kvalitní kompostéry s dotační podporou ze Státního fondu životního prostředí. Příslušná výzva je plánovaná cca na polovinu srpna a naším úkolem je do té doby zjistit poptávku ze strany občanů a připravit žádost o dotaci. V rámci této žádosti bychom rádi získali také určitý počet hnědých nádob na bioodpad pro doplnění sběrné sítě a zapojení dalších především rodinných domů do systému.

Děkujeme všem občanům za spolupráci a těšíme se na společné budování města s minimem odpadů.

 

Termíny vývozu bioodpadu v roce 2024

Nádoby musí být očipované! Pokud stále nemáte, kontaktujte paní V. T. Homolovou, homolova@dobrichovice.cz, +420 730 175 154

Bioodpad je svážen každý lichý čtvrtek, počínaje 14. březnem 2024. Pokud by Vaše nádoba nebyla vyvezena, informujte nás prosím na mailovou adresu tajemnik@dobrichovice.cz, abychom mohli sjednat nápravu.

Svoz bioodpadu probíhá podle databáze; noví zájemci o svoz bioodpadu budou do databáze na vyžádání kdykoliv přidáni – kontaktujte prosím v tomto případě podatelnu ěstského úřadu.

14. a 28. března

11. a 25. dubna

9. a 23. května

6. a 20. června.......

Co je bioodpad?

Bioodpad tvoří pouze materiály rostlinného původu

 • ze zahrad:  tráva, větve z prořezu stromů do délky 25 cm a průřezu 2 cm, listí, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, seno, sláma, piliny, hobliny, (podestýlka z chovu drobných býložravců), slepičí trus, odřezky dřeva, popel ze dřeva,
 • z domácnosti:  zbytky jídel rostlinného původu - zbytky ovoce a zeleniny včetně citrusových plodů (listky, slupky, jadřince, pecky), květiny a čajové sáčky, kávový odpad včetně filtrů, papírové kapesníky a ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, skořápky vajec a ořechů.. 

Vše musí být bez igelitových pytlů, sáčků či jiných obalů!

Bioodpadem v našem případě nejsou kuchyňské zbytky nerostlinného původu (maso, masné výrobky, omáčky, máslo, tuky atd.), potraviny, hřbitovní odpad (věnce, umělé květiny) a samozřejmě sem nepatří ani další odpad: papír, tetrapack, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barvy, guma, saponáty, čisticí prostředky, baterie, minerální oleje, nebezpečné odpady, elektroodpady, směsný komunální odpad apod.

Aby sběr bioodpadu mohl fungovat, je nezbytné zachovávat stanovená pravidla. Některé odpady, které do bioodpadu nepatří, mohou znehodnotit celý proces následného zpracování. Jen pro úplnost upozorňujeme, že by se v takovém případě jednalo o porušení obecně závazné vyhlášky a přestupek, který je možné pokutovat. Věříme však, že se nic podobného nestane, protože už z toho, že jste se ke svozu bioodpadu přihlásili, je zjevné, že máte zájem na udržování kvalitního životního prostředí.

Jak se přihlásit ke svozu bioodpadu

Město Dobřichovice má neustále zájem, aby přibývali noví zájemci o svoz bioodpadu, protože tento způsob separace odpadu přináší úspory v nákladech, které jsou spojeny se svozem a likvidací směsného komunálního odpadu.

Každý nový zájemce, který hradí poplatek za svoz komunálního odpadu v Dobřichovicích, má stále možnost se přihlásit i na svoz bioodpadu. Poplatek za svoz bioodpadu je zahrnut již v poplatku za odpady, takže se nic navíc neplatí. Stačí se zastavit v podatelně městského úřadu a nahlásit zde své jméno a adresu. 

Nádoby na bioodpad jsou speciální plastové "popelnice" hnědé barvy, které mají uvnitř rošt a na plášti otvory, aby obsah nezahníval. Nádoby o velikosti 120 litrů nebo 240 litrů si obyvatelé Dobřichovic mohou koupit v prodejnách typu OBI, Hornbach, domácí potřeby Letech a v Řevnicích apod.).

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON