Město Dobřichovice
Dobřichovice
 • svozový den komunálního domovního odpadu je pro Dobřichovice středa.
 • termíny vývozu bioodpadu 2021 jsou liché pondělky od 15.3. OD 18.10.-22.11.2021 pak každé pondělí
 • kontejnery na kovový odpad jsou umístěny u ZŠ Raisova, Za parkem, Na Vyhlídce, u sběrného dvora (skládka) 5. května
 • nádoba na použitý kuchyňský olej je umístěna na dvoře městského úřadu a na sběrném dvoře
 • kontejner na použité šatstvo - Diakonie Broumov je umístěn na dvoře městského úřadu
 • kontejnery na tříděný odpad plast/papír/sklo jsou Na Vyhlídce, K Dubu, Za Jednotou -ul. V Zahradách, u sběrného dvora 5. května, Pod Nádražím, Všenorská, Viničná, Raisova u ZŠ, Za Parkem, Hálkova, Americká, Francouzská, Zelená
 • světelné zdroje - wolframové žárovky, lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky – recyklační dvůr, sběrné místo Ekolamp (od listopadu 2020)

Pro rok 2021 platí termíny svozu NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:

velkoobjemový odpad - 13. března, 12. června, 4. září, 23. října, 18. prosince

nebezpečný odpad - 17. dubna, 11. září, 11. prosince

O termínech jsou občané informováni vždy bezprostředně před jednotlivými svozy v Informačním listu, prostřednictvím www stránek, FB, SMS. 

Pokud by Vaše nádoba na komunální/bio nebyla vyvezena, informujte nás prosím na mailovou adresu tajemnik@dobrichovice.cz, abychom mohli sjednat nápravu.

recyklační dvůr - skládka

Dobřichovická skládka (recyklační dvůr):

Od 1.4. do 31.10. je otevírací doba na recyklačním dvoře následující:

 • středa  13.00 – 17.00
 • sobota 13.00 – 17.00

Od 1.11. do 31.3. je otevírací doba na recyklačním dvoře následující:

 • středa  12.00 – 16.00
 • sobota 12.00 – 16.00

Pravidla ukládání odpadu na recyklačním dvoře

Zde najdete mapku se zobrazením recyklačního dvora

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google playapp store

 

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON