Město Dobřichovice
Dobřichovice

Od 1.7.2022 je společností, která sváží a likviduje odpady POBERO.s.r.o., založena dobrovolným svazkem obcí Poberounské odpady. Dispečink: 420 737 240 419

  • svozový den komunálního domovního odpadu je pro Dobřichovice od 1.7.2022 úterý; upozorňujeme, že nádoby je třeba mít připravené ve svozový den od 6:00 hod.
  • termíny vývozu bioodpadu - od .................. liché čtvrtky
  • kontejnery na kovový odpad jsou umístěny u ZŠ Raisova, Za parkem, Na Vyhlídce, u sběrného dvora (skládka) 5. května. V případě většího množství kovového odpadu odvezte prosím do výkupny KOVO SDS Lety (Pražská 524), nebo na recyklační dvůr.
  • nádoba na použitý kuchyňský olej je umístěna na dvoře městského úřadu a na recyklačním - sběrném dvoře
  • kontejner na použité šatstvo - Diakonie Broumov je umístěn na dvoře městského úřadu a je přístupný v pracovní dny do 16.00 hodin
  • kontejnery na tříděný odpad plast/papír/sklo jsou Na Vyhlídce, K Dubu, Za Jednotou -ul. V Zahradách, u sběrného dvora 5. května, Pod Nádražím, Všenorská, Viničná, Raisova u ZŠ, Za Parkem, Hálkova, Americká
  • světelné zdroje - wolframové žárovky, lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky – recyklační dvůr, sběrné místo Ekolamp (od listopadu 2020)

Pro rok 2022 platí termíny svozu NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:

velkoobjemový odpad - 2. dubna a 25. června, 3. září, 17. prosince

nebezpečný odpad - 21. května, 5. listopadu

O termínech jsou občané informováni vždy bezprostředně před jednotlivými svozy v Informačním listu, prostřednictvím www stránek, FB, SMS. 

Pokud by Vaše nádoba (jak komunálního, tak bioodpadu) nebyla vyvezena, informujte nás prosím na mailovou adresu tajemnik@dobrichovice.cz, abychom mohli sjednat nápravu.

recyklační dvůr - skládka

CELOROČNÍ PROVOZ RECYKLAČNÍHO DVORA DOBŘICHOVICE

STŘEDA A SOBOTA 12.00 – 16.00 HODIN

upozornění na uzavření recyklačního dvora 

ve dnech 28. a 31. prosince 2022

Pravidla ukládání odpadu na recyklačním dvoře 

Pneumatiky NEBEREME! Povinnost odebrat použité pneu má ze zákona výrobce/pneuservis. V nákupu pneumatik platíte recyklační poplatek, stejně jako u elektra!

V České republice má licenci na zpětný odběr ELTMA , seznam odběrných míst je např.zde

Zde najdete mapku se zobrazením recyklačního dvora

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON