Město Dobřichovice
Dobřichovice

Od 1.7.2022 je společností, která sváží a likviduje odpady POBERO.s.r.o., založena dobrovolným svazkem obcí Poberounské odpady. Dispečink: 420 737 240 419

 

Upozorňujeme, že všechny nádoby je třeba mít OČIPOVANÉ, vyhnete se situaci, že nádoba nebude vyvezená.

  • svozový den komunálního domovního odpadu je pro Dobřichovice úterý; je třeba mít nádoby připravené ve svozový den od 6:00 hodin
  • termíny vývozu bioodpadu - od 16.3. 2023, liché čtvrtky
  • kontejnery na kovový odpad jsou umístěny u ZŠ Raisova, Za parkem, Na Vyhlídce, u sběrného dvora (skládka) 5. května. V případě většího množství kovového odpadu odvezte prosím do výkupny KOVO SDS Lety (Pražská 524), nebo na recyklační dvůr.
  • nádoba na použitý kuchyňský olej - ne olej z aut!!!! je umístěna na dvoře městského úřadu a na recyklačním dvoře, je nutné olej ukládat v plastových pevně zavřených lahvích se šroubovacím uzávěrem!!!!!
  • kontejner na použité šatstvo - Diakonie Broumov je umístěn na dvoře městského úřadu a je přístupný v pracovní dny do 16.00 hodin, ukládat vždy zabalené, neházet volně!
  • kontejnery na tříděný odpad plast /papír/sklo (co kam patří zde) jsou Na Vyhlídce, K Dubu, Za Coopem -ul. V Zahradách, u sběrného dvora 5. května, Pod Nádražím, Všenorská, Viničná, Raisova u ZŠ, Za Parkem, Hálkova, Americká TERMÍNY SVOZŮ JEDNOTLIVÝCH KOMODIT ZDE
  • světelné zdroje - wolframové žárovky, lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky – recyklační dvůr, sběrné místo Ekolamp (od listopadu 2020)
  • elektroodpad velké i malé spotřebiče, recyklační dvůr-sběrné místo Elektrowin
  • elektroodpad - malé přístroje, IT hardware, včetně baterií - červené kontejnery Assekol, na dvoře MěÚ, za Coop, ulice V Zahradách, Za Parkem
  • prošlá a nepotřebná  - nevyužitá léčiva odnášejte vždy zpět do lékárny. Každá lékárna má povinnost zpětného odběru starých léků.

Na dobřichovický recyklační dvůr NEPATŘÍ pneumatiky! Recyklační dvůr nemá smlouvu o zpětném odběru pneumatik a protože jsou v našem okolí jiní odběratelé, společnost ETMA ji s městem neuzavře. Použité pneumatiky zdarma odebírají výrobci pneumatik, dále pneuservisy a další, registrovaní např. v kolektivním systému zpětného odběru ELTMA

Pro rok 2023 platí termíny svozu NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:

velkoobjemový odpad -   25. 3., 10. 6., 2. 9., 16. 12.

nebezpečný odpad -   29. 4., 16. 9., 25. 11.

O termínech jsou občané informováni vždy bezprostředně před jednotlivými svozy v Informačním listu, prostřednictvím www stránek, FB, SMS. 

Pokud by Vaše nádoba (jak komunálního, tak bioodpadu) nebyla vyvezena, informujte nás prosím na mailovou adresu tajemnik@dobrichovice.cz, abychom mohli sjednat nápravu.

recyklační dvůr - skládka

CELOROČNÍ PROVOZ RECYKLAČNÍHO DVORA DOBŘICHOVICE

STŘEDA A SOBOTA 12.00 – 16.00 HODIN

tel.: 721 868 855 - p. Kosek

Pravidla ukládání odpadu na recyklačním dvoře

Pneumatiky NEBEREME! Povinnost odebrat použité pneu ZDARMA má ze zákona výrobce/pneuservis. V nákupu pneumatik platíte recyklační poplatek, stejně jako u elektra!

V České republice má licenci na zpětný odběr ELTMA , seznam odběrných míst je např.zde.

Odložením použitých pneu u plotu recyklačního dvora zvyšujete náklady na likvidaci odpadů celého města a tím i poplatek za svoz.

Zde najdete mapku se zobrazením recyklačního dvora

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON