Město Dobřichovice
Dobřichovice

Od 1.7.2022 je společností, která sváží a likviduje odpady POBERO.s.r.o., založena dobrovolným svazkem obcí Poberounské odpady. Dispečink: 420 737 240 419

 

Upozorňujeme, že všechny nádoby je třeba mít OČIPOVANÉ, vyhnete se situaci, že nádoba nebude vyvezená.

 • svozový den komunálního domovního odpadu je pro Dobřichovice úterý; je třeba mít nádoby připravené ve svozový den od 6:00 hodin
 • termíny vývozu bioodpadu - od 16.3. 2023, liché čtvrtky
 • kontejnery na kovový odpad jsou umístěny u ZŠ Raisova, Za parkem, Na Vyhlídce, u sběrného dvora (skládka) 5. května. V případě většího množství kovového odpadu odvezte prosím do výkupny KOVO SDS Lety (Pražská 524), nebo na recyklační dvůr.
 • nádoba na použitý kuchyňský olej - ne olej z aut!!!! je umístěna na dvoře městského úřadu a na recyklačním dvoře, je nutné olej ukládat v plastových pevně zavřených lahvích
 • kontejner na použité šatstvo - Diakonie Broumov je umístěn na dvoře městského úřadu a je přístupný v pracovní dny do 16.00 hodin, ukládat vždy zabalené, neházet volně!
 • kontejnery na tříděný odpad plast/papír/sklo jsou Na Vyhlídce, K Dubu, Za Coopem -ul. V Zahradách, u sběrného dvora 5. května, Pod Nádražím, Všenorská, Viničná, Raisova u ZŠ, Za Parkem, Hálkova, Americká TERMÍNY SVOZŮ JEDNOTLIVÝCH KOMODIT ZDE
 • světelné zdroje - wolframové žárovky, lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky – recyklační dvůr, sběrné místo Ekolamp (od listopadu 2020)
 • elektroodpad velké i malé spotřebiče, recyklační dvůr-sběrné místo Elektrowin
 • elektroodpad - malé přístroje, IT hardware, včetně baterií - červené kontejnery Assekol, na dvoře MěÚ, za Coop, ulice V Zahradách, Za Parkem
 • prošlá a nepotřebná  - nevyužitá léčiva odnášejte vždy zpět do lékárny. Každá lékárna má povinnost zpětného odběru starých léků.

Na dobřichovický recyklační dvůr NEPATŘÍ pneumatiky! Recyklační dvůr nemá smlouvu o zpětném odběru pneumatik a protože jsou v našem okolí jiní odběratelé, společnost ETMA ji s městem neuzavře. Použité pneumatiky zdarma odebírají výrobci pneumatik, dále pneuservisy, a další, registrovaní např. v kolektivním systému zpětného odběru ELTMA

Pro rok 2023 platí termíny svozu NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:

velkoobjemový odpad -   25. 3., 10. 6., 2. 9., 16. 12.

nebezpečný odpad -   29. 4., 16. 9., 25. 11.

O termínech jsou občané informováni vždy bezprostředně před jednotlivými svozy v Informačním listu, prostřednictvím www stránek, FB, SMS. 

Pokud by Vaše nádoba (jak komunálního, tak bioodpadu) nebyla vyvezena, informujte nás prosím na mailovou adresu tajemnik@dobrichovice.cz, abychom mohli sjednat nápravu.

Bioodpad

Termíny vývozu bioodpadu v roce 2023

Nádoby musí být očipované! Pokud stále nemáte, kontaktujte paní Homolovou, homolova@dobrichovice.cz,730175154

 Termíny jsou liché čtvrtky od 16.3.2023. Pokud by Vaše nádoba nebyla vyvezena, informujte nás prosím na mailovou adresu tajemnik@dobrichovice.cz, abychom mohli sjednat nápravu. 

Svoz bioodpadu bude probíhat podle databáze zájemců z loňského roku; noví zájemci o svoz bioodpadu budou do databáze na vyžádání kdykoliv přidáni – kontaktujte prosím v tomto případě podatelnu Městského úřadu.

Prosím, označte si nádobu na bio, buď nálepkou z minulých let nebo vlasním nápisem BIO.

16. a 30. března

13. a 27. dubna

11. a 25. května

8. a 22. června.......

 

Co je bioodpad?

Bioodpad tvoří pouze materiály rostlinného původu

 • ze zahrad:  tráva, větve z prořezu stromů do délky 25 cm a průřezu 2 cm, listí, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, seno, sláma, piliny, hobliny, (podestýlka z chovu drobných býložravců), slepičí trus, odřezky dřeva, popel ze dřeva
 • z domácnosti:  zbytky jídel rostlinného původu - zbytky ovoce a zeleniny včetně citrusových plodů (listky, slupky, jadřince, pecky), květiny a čajové sáčky, kávový odpad včetně filtrů, papírové kapesníky a ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, skořápky vajec a ořechů.. 

Vše musí být bez igelitových pytlů, sáčků či jiných obalů!

Bioodpadem v našem případě nejsou kuchyňské zbytky nerostlinného původu (maso, masné výrobky, omáčky, máslo, tuky atd.), potraviny, hřbitovní odpad (věnce, umělé květiny) a samozřejmě sem nepatří ani další odpad: papír, tetrapack, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barvy, guma, saponáty, čisticí prostředky, baterie, minerální oleje, nebezpečné odpady, elektroodpady, směsný komunální odpad, apod.

Aby sběr bioodpadu mohl fungovat, je nezbytné zachovávat stanovená pravidla. Některé odpady, které do bioodpadu nepatří, mohou znehodnotit celý proces následného zpracování. Jen pro úplnost upozorňujeme, že by se v takovém případě jednalo o porušení obecně závazné vyhlášky a přestupek, který je možné pokutovat. Věříme však, že se nic podobného nestane, protože už z toho, že jste se přihlásili, je zjevné, že máte zájem na udržování kvalitního životního prostředí.

Jak se přihlásit ke svozu bioodpadu

Město Dobřichovice má neustále zájem, aby přibývali noví zájemci o svoz bioodpadu, protože tento způsob separace odpadu přináší úspory v nákladech, které jsou spojeny se svozem a likvidací směsného komunálního odpadu.

Každý nový zájemce, který hradí poplatek za svoz komunálního odpadu v Dobřichovicích, má stále možnost se přihlásit i na svoz bioodpadu. Poplatek za svoz bioodpadu je zahrnut již v poplatku za odpady, takže se nic navíc neplatí. Stačí se zastavit v podatelně městského úřadu a nahlásit zde své jméno a adresu. 

Nádoby na bioodpad jsou speciální plastové "popelnice" hnědé barvy, které mají uvnitř rošt a na plášti otvory, aby obsah nezahníval. Nádoby o velikosti 120 litrů nebo 240 litrů si musí každý pořídit sám (OBI, Hornbach, domácí potřeby Letech a v Řevnicích, atd.).

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON