Město Dobřichovice
Dobřichovice
  • svozový den komunálního domovního odpadu je pro Dobřichovice středa.
  • termíny vývozu bioodpadu 2021 jsou liché pondělky od 15.3. OD 18.10.-22.11.2021 pak každé pondělí
  • kontejnery na kovový odpad jsou umístěny u ZŠ Raisova, Za parkem, Na Vyhlídce, u sběrného dvora (skládka) 5. května
  • nádoba na použitý kuchyňský olej je umístěna na dvoře městského úřadu a na sběrném dvoře
  • kontejner na použité šatstvo - Diakonie Broumov je umístěn na dvoře městského úřadu
  • kontejnery na tříděný odpad plast/papír/sklo jsou Na Vyhlídce, K Dubu, Za Jednotou -ul. V Zahradách, u sběrného dvora 5. května, Pod Nádražím, Všenorská, Viničná, Raisova u ZŠ, Za Parkem, Hálkova, Americká, Francouzská, Zelená
  • světelné zdroje - wolframové žárovky, lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky – recyklační dvůr, sběrné místo Ekolamp (od listopadu 2020)

Pro rok 2021 platí termíny svozu NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:

velkoobjemový odpad - 13. března, 12. června, 4. září, 23. října, 18. prosince

nebezpečný odpad - 17. dubna, 11. září, 11. prosince

O termínech jsou občané informováni vždy bezprostředně před jednotlivými svozy v Informačním listu, prostřednictvím www stránek, FB, SMS. 

Pokud by Vaše nádoba na komunální/bio nebyla vyvezena, informujte nás prosím na mailovou adresu tajemnik@dobrichovice.cz, abychom mohli sjednat nápravu.

Bioodpad

Termíny vývozu bioodpadu v roce 2021 

 

liché pondělky od 15.3.2021. Pokud by Vaše nádoba nebyla vyvezena, informujte nás prosím na mailovou adresu tajemnik@dobrichovice.cz, abychom mohli sjednat nápravu. Nové nálepky se dle sdělení svozové firmy Komwag vydávat již nebudou, systém vývozu se již ustálil. 

Svoz bioodpadu bude probíhat podle databáze zájemců z konce roku 2020; noví zájemci o svoz bioodpadu budou do databáze na vyžádání kdykoliv přidáni – kontaktujte prosím v tomto případě podatelnu Městského úřadu.

 

15. a 29. března

12. a 26. dubna

10. a 24. května

7. a 21. června.......

 

Co je bioodpad?

Bioodpad tvoří pouze materiály rostlinného původu

  • ze zahrad:  tráva, větve z prořezu stromů do délky 25 cm a průřezu 2 cm, listí, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, seno, sláma, piliny, hobliny, odřezky dřeva
  • z domácnosti:  zbytky jídel rostlinného původu - zbytky ovoce a zeleniny včetně citrusových plodů (listky, slupky, jadřince, pecky), květiny a čajové sáčky, kávový odpad včetně filtrů, papírové kapesníky a ubrousky, zbytky pečiva.. 

Vše musí být pochopitelně bez igelitových pytlů, sáčků či jiných obalů!

Bioodpadem v našem případě nejsou kuchyňské zbytky nerostlinného původu (maso, masné výrobky, omáčky, máslo, tuky atd.), potraviny, popel, hřbitovní odpad (věnce, umělé květiny) a samozřejmě sem nepatří ani další odpad: papír, tetrapack, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barvy, guma, saponáty, čisticí prostředky, baterie, minerální oleje, nebezpečné odpady, elektroodpady, směsný komunální odpad, podestýlky domácích zvířat apod.

Aby sběr bioodpadu mohl fungovat, je nezbytné zachovávat stanovená pravidla. Některé odpady, které do bioodpadu nepatří, mohou znehodnotit celý proces následného zpracování. Jen pro úplnost upozorňujeme, že by se v takovém případě jednalo o porušení obecně závazné vyhlášky a přestupek, který je možné pokutovat. Věříme však, že se nic podobného nestane, protože už z toho, že jste se přihlásili, je zjevné, že máte zájem na udržování kvalitního životního prostředí.

Jak se přihlásit ke svozu bioodpadu

Město Dobřichovice má neustále zájem, aby přibývali noví zájemci o svoz bioodpadu, protože tento způsob separace odpadu přináší úspory v nákladech, které jsou spojeny se svozem a likvidací směsného komunálního odpadu.

Každý nový zájemce, který hradí poplatek za svoz komunálního odpadu v Dobřichovicích, má stále možnost se přihlásit i na svoz bioodpadu. Poplatek za svoz bioodpadu je zahrnut již v poplatku za odpady, takže se nic navíc neplatí. Stačí se zastavit v podatelně městského úřadu a nahlásit zde své jméno a adresu. Zde vám bude také vydána nálepka na nádobu na bioodpad. Nálepka platí vždy jen na aktuální rok, to znamená, že na každý rok je potřeba si nálepku vyzvednout... 

Nádoby na bioodpad jsou speciální plastové "popelnice" hnědé barvy, které mají uvnitř rošt a na plášti otvory, aby obsah nezahníval. Nádoby o velikosti 120 litrů nebo 240 litrů si musí každý pořídit sám (OBI, Hornbach, domácí potřeby Letech a v Řevnicích, atd.).

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google playapp store

 

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON