Město Dobřichovice
Dobřichovice
  • svozový den komunálního domovního odpadu je pro Dobřichovice středa.
  • termíny vývozu bioodpadu 2020 jsou liché pondělky od 23.3.2020.
    (23.  března, 6. a 20. dubna, 4. a 18. května, 1., 15.,29. června...)
  • kontejnery na kovový odpad jsou umístěny u ZŠ Raisova, Za parkem, Na Vyhlídce, u sběrného dvora (skládka) 5. května
  • nádoba na použitý kuchyňský olej je umístěna na dvoře městského úřadu a na sběrném dvoře
  • kontejner na použité šatstvo - Diakonie Broumov je umístěn na dvoře městského úřadu
  • kontejnery na tříděný odpad plast/papír/sklo jsou Na Vyhlídce, K Dubu, Za Jednotou -ul. V Zahradách, u sběrného dvora 5. května, Pod Nádražím, Všenorská, Viničná, Raisova u ZŠ, Za Parkem, Hálkova, Americká, Francouzská, Zelená

Pokud by Vaše nádoba na komunální/bio nebyla vyvezena, informujte nás prosím na mailovou adresu tajemnik@dobrichovice.cz, abychom mohli sjednat nápravu.

Odpad / Bioodpad


Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google playapp store

 

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON