Město Dobřichovice
Dobřichovice

Studie využití centra města

Prezentace studií využití pozemků v centru města Dobřichovice byla v sále Dr. Fürsta dne 2.5.2017.

K nahlédnutí na městském úřadě. 

S výzvou ke zpracování této studie bylo osloveno 5 architektonických kanceláří. Všech pět architektonických kanceláří tyto studie zpracovalo a jejich autoři je osobně představili zastupitelům a veřejnosti.

Dle zadání je účelem studií prověření možnosti umístit v areálu stávající hasičské zbrojnice v ulici 5. května budovu městského úřadu, knihovny, multifunkčního sálu a informačního centra. Zároveň by bylo vhodné funkčně propojit tento areál s areálem ZUŠ a to tak, že multifunkční sál by byl snadno využitelný i pro účely ZUŠ. Studie by měla prověřit, zda se tyto stavby na zmíněné pozemky vejdou a v případě, že ano, navrhnout prostorové, resp. hmotové uspořádání uvažovaných budov na pozemku.

Pro přemístění nové hasičské zbrojnice bylo zadáním navrženo využití areálu současného městského úřadu.

Studie by měla zároveň navrhnout trasu pěšího propojení ulice 5. května s ulicí Lomenou. Další pěší propojení, které by mělo být studií prověřeno je průchod z ulice Palackého do ulice Lomené.

 

V Dobřichovicích 19.4.2017

 

Petr Hampl

Mobilní aplikace

logo

google playapp store

 

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
2
16
1
17
2
18
1
19
1
20
1
21
2
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
5
1
2

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON