Město Dobřichovice
Dobřichovice

Lávka

Slavnostní otevření nové lávky v Dobřichovicích

Nová lávka otevřena

V sobotu, dne 8. listopadu 2003 byla otevřena lávka pro pěší a cyklisty, která po téměř 15ti měsících opět spojila Anglickou a Všenorskou ulici. Většina obyvatel naší obce sledovala tuto stavbu, která byla poslední velkou opravou základní infrastruktury obce po povodni v srpnu 2002. Slavnostní otevření se konalo od 17 hodin, kdy po dobřichovické znělce (jejíž autorem je prof. Jaroslav Šaroun) vystoupil na tribunu starosta M. Pánek s hosty, mezi kterými jsme viděli náměstka minstra pro místní rozvoj pana Petra Formana, dva náměstky středočeského hejtmana, pány Antonína Podzimka a Karla Vyšehradského, ředitele firmy SDS Exmost pana Pavla Jankůje (zhotovitele stavby), projektanty nové lávky pány Petra Dobrovského a Ondřeje Lojíka, zástupce Centra pro regionální rozvoj pány Zdeňka Dlouhého a Josefa Jarého i stavebního dozora obce pana Miroslava Hubku. Některými přítomnými byl očekáván i příjezd presidenta republiky. Ten přislíbil svojí účast na původní termín otevření lávky o dva týdny dříve, tento termín měl již naplněn jiným programem. Po krátkém projevu starosty následovaly příspěvky většiny hostů, v nichž byl zdůrazněn obdiv k investorské odvaze starosty a radních, kteří se odvážně pustili do stavby nové lávky, aniž by měli zajištěny všechny potřebné finance. Nakonec se vše v dobré obrátilo a peníze na celou lávky již má obec zajištěny. Prostor v ul. 5. května před tribunou i polovina nové lávky byly doslova nacpány obyvateli i návštěvníky naší obce. Ti měli možnost shlédnout nádherný ohňostroj doprovázený hudbou. Pak došlo k symbolickému přestřižení pásky a nová lávka se stala skutečností. Mezitím dorazila dixielandová kapela "Steamboat stompers", která vyhrávala na podiu a pak se spolu s velkým počtem občanů přesunula do nové školy, kde pokračovalo setkání tvůrců a uživatelů nové lávky při skleničce vína i malém pohoštění. Zde si mohli také zájemci prohlédnout výstavu fotografií o historii i současnosti lávky. Byly zde k vidění historické fotografie přívozu včetně legendárního přívozníka Václava Kudrny, fotografie ze stavby pontonové lávky a samozřejmě mnoho fotografií ze stavby lávky nové. Atruim, aula, kde pokračovalo vystoupení "steamboatů" i chodba nové školy byly zaplněny lidmi, kteří se viditelně dobře bavili.

Parametry nové lávky

Po zničení původní lávky bylo zřejmé, že nová lávka musí mít i jiné a lepší parametry, aby nejen odolala eventuální další velké vodě, aby odpovídala současným normám a v neposlední řadě aby byla na technické úrovni začátku 21. století a byla i na příslušné estetické úrovni. Všechny návrhy vycházely ze stanoviska Povodí Vltavy i normy, aby dolní hrana mostovky nové lávky byla min. 0,5m nad hladinou 100leté vody, jejíž kótu Povodí stanovilo v místě lávky na 204,75 m. Dále návrhy vycházely z požadavku obce, aby nová lávka byla ukončena na křižovatce ulic 5. května a Anglická (nikoliv pouze na začátku inundačního území jako zničená lávka), z čehož bylo nutné lávku umístit poněkud šikmo k toku řeky. Dále návrhy vycházely z požadavku normy, aby nová lávka měla dostatečnou šířku i pro vedení cyklostezky, kromě stezky pro pěší, tj. šířku min. 2x1,50 m. Z dalších jednání vyplynul i požadavek na to, aby v korytu řeky byl pouze minimální počet pilířů (nejlépe pouze jeden). Rada obce po zvážení všech hledisek přijala koncepci ocelové lávky, zavěšené na lanech na jednom centrálním pylonu. Projekt zpracovala kancelář TopCon Servis s.r.o., která projektovala v roce 1995/96 i nový most. Hlavními projektanty byli ing. Petr Dobrovský a ing. Ondřej Lojík. Stavbu provedla brněnská firma SDS Exmost, jejímž hlavním subdodavatelem byla společnost Vítkovice a.s. (výroba a montáž ocelové konstrukce) Nová lávka je tvořena ocelovou trámovou konstrukci o dvou polích s dolní železobetonovou mostovkou, zavěšenou čtyřmi dvojicemi ocelových lan na jednom vnitřním pylonu. Nová lávka nenese žádné inženýrské sítě, protože sítě, které byly umístěny na zničené lávce (kanalizace a telefon), byly přesunuty do shybky pod řeku. Celková délka lávky je 183,80 m, rozpětí jednotlivých polí je 88 a 92 m, šířka konstrukce 3,40 m, šířka průchozího prostoru je 3,0m. Výška mostu nad terénem je cca 9,5 m. Spodní stavba se skládá ze dvou břehových opěr z monolitické železobetonové konstrukce založených na mikropilotech a z jednoho středového základového bloku pod pylonem, založeného opět na pilotách. Základový blok je tvořen monolitickou železobetonovou konstrukcí obloženou žulovými kvádry proti poškození od nárazu ledových ker. K základu jsou pomocí kotevních šroubů připevněny ocelové stojky pylonu. Ocelový pylon je ve tvaru písmene "A" a má výšku nad betonovým pilířem 34,60 m. Obě větve pylonu jsou ve dvou úrovních propojeny příčnými ztužidly. Vodorovnou konstrukci tvoří dva ocelové svařované symetrické profily tvaru "I" tlouštky 1150mm s oboustrannými výztuhami. Most spočívá na třech dvojicích ložisek na obou opěrách a na pylonu a závěsech. Závěsy jsou vytvořeny z 16 lan a jsou zakrytovány. Mostovka je železobetonová deska pokrytá izolační protiskluzovou stěrkou, která bude dokončena na jaře 2004. Na obou koncích lávky jsou dilatační zařízení. Lávka je opatřena ocelovým zábradlím ve výšce 1,3 m nad mostovkou. Protikorozní ochrana ocelové konstrukce je vytvořena čtyřvrstvovým nátěrem tlouštky 320 mikrometrů. Barva je modrá, zábradlí červené, vytvářející optickou podélnou linku. V zábradlí je uloženo osvětlení lávky. Lávka je určena pro pěší, pro ruční vozíky nebo cyklisty. Proto je na obou koncích opatřena nerezovými zábranami k zamezení vjezdu automobilů.
 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:9
DNES:517
TÝDEN:4890
CELKEM:2063355

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON