Město Dobřichovice
Dobřichovice

Záměr podpronájmu zámecké vinotéky

lhůta podání záměru je do 14.8. do 10:00

Město Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

zveřejňuje

ve smyslu ustanovení § 38, odst. 1 a § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 5 zákona č. 344/1992, o katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení Rady města Dobřichovice z 10. května 2016

záměr podpronájmu zámecké vinotéky,

tzn. nemovitého majetku ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který má na základě smlouvy z 16. 4. 2014 v dlouhodobém nájmu město Dobřichovice, konkrétně

části budovy zámku č. p. 1, resp. středního a východního sklepení budovy zámku (budovy čp. 1) - vinotéky,

která je součástí pozemku parc. č. 2 o výměře 1703 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), v k. ú. Dobřichovice, obec Dobřichovice, zapsané na LV č. 596 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – západ.

parc. čís. pozemku :

2

k.ú.:

Dobřichovice

objekt:

část budovy zámku

druh pozemku:

zastavěná plocha

ulice

Křižovnické nám.

číslo LV

596

čís. popisné objektu:

1

 

 

elektrické sítě:

ano

plyn:

ne

vodovod:

ano

kanalizace:

ano

Se smlouvou o podpronájmu musí vyslovit souhlas vlastník objektu.

předpokládaná požadovaná cena podpronájem objektu:                                       
 

       135 000,- Kč/rok,

platba nájemného:

ve čtvrtletních splátkách

doba podpronájmu: 

                  na dobu určitou - 3 let s možností prodloužení

možnosti využití:

                 vinotéka, vinárna, drobné občerstvení

Součástí nabídky musí být cena a popis záměru využití s případným časovým harmonogramem.

         

Podmínky pronájmu

Nájemní smlouvu je možné uzavřít okamžitě.

Podnájemné nezahrnuje úhradu za služby spojené s užíváním předmětu podnájmu. Převod elektřiny je v koordinaci s předcházejícím podnájemcem. Odpady vznikající činností podnájemce bude podnájemce zneškodňovat na vlastní náklady a předepsaným způsobem. Úklid pronajatých prostor s přilehlým prostorem před vinotékou, využívaných jako letní zahrádka je v režii podnájemce. Součástí smlouvy bude dohoda o inflační doložce.

Podpronajaté prostory jsou v evidenci památkového úřadu.

Podnájemce musí umožnit vlastníku nemovitostí přístup do navazujících prostor, které užívá město Dobřichovice.

Město Dobřichovice si vyhrazuje právo předložené nabídky posuzovat nejen podle nabídnuté výše nájmů, ale i v kontextu plánovaného využití. Město Dobřichovice si rovněž vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, a to bez udání důvodu.

Město Dobřichovice upozorňuje podnájemce, že v podpronajatých prostorách by měl vybudovat na své náklady toalety pro návštěvníky.

Poučení:

Zájemci o podpronájem uvedených prostor mohou podávat své písemné nabídky s uvedením kontaktních údajů, navrhovanou výší nájmu a záměru na využití prostor poštou nebo doručením do podatelny na adresu:

Mgr. Pavel Mráz

tajemník MěÚ

               Městský úřad Dobřichovice

             Vítova 61, 252 29 Dobřichovice,

a to nejpozději do dne 14. srpna 2020 do 10.00 hodin v zalepené obálce označené:

                                                 "Podpronájem zámecké vinotéky"

Doba zveřejnění: od 29.7. do 14.8. 2020

Případné další informace o objektu lze získat po domluvě na tel.: 257712182 a 230234530, kde je možné sjednat i případnou návštěvu prostor, nebo písemně na e-mailu tajemnik@dobrichovice.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo záměr zrušit bez udání důvodů, popřípadě nevybrat žádnou z předložených nabídek.

                                                                                               Ing. Petr Hampl

                                                                                         starosta města Dobřichovice

soubor pdf. zde

Přílohy

Záměr podpronájmu vinotéky zámek 2020.doc.pdf

Záměr podpronájmu vinotéky zámek 2020.doc.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 401,49 kB
Datum vložení: 29. 7. 2020 14:52
Datum poslední aktualizace: 29. 7. 2020 15:04
Autor: Správce Webu

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 142
TÝDEN: 3731
CELKEM: 1356526

Hlášení závad

Hlášení závad

Google Play Apple store

Mobilní aplikace

logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google playapp store

 

SMS InfoKanál

 

SMS InfoKanál

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

"Dobřichovice - město, kde se dobře žije"

Spřátelené FRANCOUZSKÉ město VILLIEU LOYES MOLLON

VILLIEU LOYES MOLLON