Obsah

Dle vyhlášky 1/2013, (plné znění zde)

 

se stanovují poplatky za zábor pro prodejní akce, trhy, jarmarky  následovně:

 

Zábor pro prodejní místo, bez zapůjčení městského stánku (0%DPH)……….50Kč/m2/den

 

Zapůjčení městského stánku …………………….........……   206Kč + DPH21% = 250Kč/den