Mobilní aplikace

logo

google playapp store

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 399
TÝDEN: 1916
CELKEM: 1139652

Svátek

Svátek má Johana

Obsah

Stavební úřad

Stavební úřad vyřizuje stavební záležitosti pro Dobřichovice, ale také pro Všenory a Karlík: Ing. Šárka Nejedlá (vedoucí), přímý telefon (a fax): 257 711 402, 724 520 610 a Ing. Iveta Radovnická

Stavební úřad vyřizuje:

 • územní rozhodnutí (v územním řízení a nebo ve zjednodušeném územním řízení)
 • územní souhlas
 • územně plánovací informaci
 • ohlášení staveb
 • stavební řízení (včetně změn staveb před dokončením)
 • užívání staveb (na základě oznámení užívání a nebo kolaudačního souhlasu)
 • předčasné užívání staveb
 • zkušební provoz staveb
 • změny v užívání staveb
 • povolení odstranění staveb (nebo nařízení odstranění staveb)
 • další činnosti dle stavebního zákona


Od 1. 1. 2007 vešel v účinnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který byl novelizován vyhláškou č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a vyhláškou č. 350/2012 Sb. s účinností od 1.1.2013

Od 1. 1. 2006 vešel v účinnost nový správní řád č. 500/2004 Sb., podpůrný zákon pro rozhodování stavebních úřadů.

Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu:

 • č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb
 • č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
  a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území
 • č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy
  a územního opatření

  Stavební úřad informuje o povinnosti podávat žádosti na formulářích dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.

  Vzory žádostí pro stavební úřad

 • Úřední deska
  Změna č.2 územního plánu