Mobilní aplikace

logo

google playapp store

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 421
TÝDEN: 3424
CELKEM: 969285

Svátek

Svátek má Albína

Obsah

Povodeň 2002

V polovině srpna 2002 postihla Dobřichovice, ale spolu s námi i celé údolí Berounky, povodí Vltavy, Lužnice, Otavy a dalších menších řek více než 100letá povodeň, která přesáhla všechny dosud dokumentované velké vody. Jako všechny povodně přišla i tato nenápadně. Konec července a začátek srpna byl v jižních a jihozápadních Čechách velmi deštivý. Druhá vlna srážek přišla ve dnech 11. - 13. srpna a vzhledem k vyčerpaným retenčním a kumulačním možnostem krajiny nastalo rychlé stoupání hladiny Berounky.

V pondělí, 12. srpna v poledne byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení. Odpoledne došlo k vylití Karlického potoka z koryta nad továrnou a k zaplavení asi 15 domů v Bezručově a Hálkově ulici. Voda v řece stále stoupala, občané bydlící u řeky byli varováni, že hrozí zátopa jejich domů a event. evakuace. Celou noc zasedal povodňový štáb obce a sledoval jak hladina stoupá. Informace z dispečinku Povodí Vltavy, závod Berounka v Plzni a v Berouně byly ale nejasné, bez prognózy.

Ve středu 13. srpna po obědě již reálně hrozilo přelití vody přes hráze. K tomu došlo nejprve v Luhu, kde jsou hráze nižší, kolem 15 hodiny i v ul. 5. května. Voda nadále stoupala a kolem 18 hodiny bylo jasné, že se jedná o velkou přírodní katastrofu, o 100letou nebo ještě větší vodu a že bude zaplavena velká část obce. Ve večerních hodinách byl ve všech postižených obcích vyhlášen stav nouze.

Lidé začali opouštět své zaplavené domy a byli evakuováni zejména do výcvikového střediska společnosti GROUP4 Securitas do Karlíka, ale mnoho postižených se uchýlilo ke svým příbuzným nebo přátelům. Voda zaplavila i trafostanice, takže v obci vypadl elektrický proud a telefon a pitná voda. Krátce po 20 hodině se zřítila i lávka pro pěší. Obec byla prakticky odříznuta od světa, jediné spojení po silnici bylo přes Karlík nebo z Brunšova nahoru na Řitku a Dobříš. Rovněž vlaky přestaly jezdit, ale protože trať nebyla nikde zaplavena (chybělo snad 30cm), byl již následující den obnoven na trati alespoň částečný provoz.

Voda kulminovala mezi půlnocí a 1 hod. ráno dne 14. srpna při průtoku 1.850 m3/sec, zatímco průměrný celoroční průtok je 37 m3/sec a obvyklý srpnový průtok je 10 - 15 m3/sec. Již během noci přijížděla první pomoc - jednotka Civilní obrany s obojživelným vozidlem, jednotka profesionálních hasičů ze Zlínského kraje, později přijely ještě sbory dobrovolných hasičů z mnoha obcí Moravy i Čech (Napajedla, Hrabyně, Jarcová, Kvasice, Chýně, Rudná, Horní Bříza a další). Později se dostavila i jednotka vojáků z vojenské akademie z Brna a denně přijíždělo asi 30 vojáků z pražské posádky. Po rozednění dne 14. srpna byl rozsah zátopy jasný. Na pravém břehu byla zaplavena celá oblast mezi řekou a náspem dráhy, nehorší situace byla v Luhu, kde byly zaplaveno všech 50 rodinných domů a asi 70 chat. Za trať se voda dostala v oblasti Plzeňky a do Tyršovy ulice u autokempu, ale zde situace nebyla nijak vážná. Na levém břehu byl rozsah záplavy ohromný. Voda sahala až k Pražské ulici, voda byla i na křižovatce u sokolovny, která byla velmi obtížně průjezdná. Přes Pražskou ulici se voda přelila u Dětského diagnostického ústavu a potom ještě v areálu ÚKZÚZ přes silnici do Černošic.

Z přibližně 1000 dobřichovických domů byla postižena polovina, tedy 500 domů, z nichž cca 200 mělo zaplaveno i obytné prostory. Zda se tak stalo, záviselo jednak na výšce vody v tom kterém místě, ale i na výšce podezdívky domu. Z obecních budov byla zaplavena základní škola u mostu, celá mateřská škola, zdravotní středisko, knihovna v Palackého ulici, hasičárna, suterén nové školy v Raisově ulici, byl zaplaven vodní zdroj v parku, všechny čerpací stanice kanalizace.

Po kulminaci vody začal její pokles a během tří dnů byla voda zpět v korytě a začala druhá a náročnější fáze - úklid obce i zaplavených domů. Lidé vyváželi odpad před své domy a obec organizovala odvoz. Všichni podnikatelé a firmy, kteří měli kontejnéry, nakladače, nákladní auta jezdili celé dny, často i do noci. Ze dvou oblastí nechtěla voda odtékat, vznikly zde laguny - byla to oblast kolem ul. 5. května od Jugoslávské až téměř k zóně výroby a služeb a dále oblast kolem Krátké ulice. Nakonec musely být na třech místech protrženy hráze a voda konečně odtekla.

Paradoxní situace nastala třetí den po opadnutí vody. Ve statku u Fürstů se zapařila stará sláma a začala hořet. Naštěstí zde bylo plno hasičů a slámu ze stodoly vyvozili a zlikvidovali.

Zásobování obce bylo zajištěno jednak prodejnou pana Žáčka ve Všenorech a jednak lidé jezdili do velkých nákupních center na Zličíně. Mnoho organizací začalo do obce posílat humanitární pomoc - balenou vodu, čistící a desinfekční prostředky, lopaty, košťata, holinky, rukavice. Materiál se rozděloval na dvoře obecního úřadu.

Mimo hasičů a vojáků přijíždělo do obce i mnoho dalších dobrovolníků. Pomoc organizovala např. Katolická charita, organizace Člověk v tísni (ti později pomohli i finančně), Český červený kříž. Ale přijíždělo i mnoho neznámých lidí, kteří dojeli, zapojili se do úklidových prací a večer zase odjeli domů. Při stravování vojáků, dobrovolníků i hasičů udělaly velký kus práce jednak kuchařky základní školy a jednak pracovnice obecního úřadu, kam lidé přicházeli na večeři ještě i kolem půlnoci.

Velkou pomoc zorganizovala opět společnost GROUP4 Securitas. Z Dánska přijeli dva profesionální hasiči s čerpadly, ale hlavně s vysoušeči a naučili nás, jak a kdy vysoušet domy. Zůstali u nás 14 dnů a byla to velká pomoc.

Začala přicházet i finanční pomoc. Všichni zaplavení dostali jednorázovou okamžitou státní pomoc ve výši 30.000 Kč. Obec si založila povodňové konto, na které do konce roku došlo téměř 6 mil. Kč. Byly to částky od 50 Kč do 1,4 mil. Kč. Mnoho lidí přinášelo peníze v hotovosti na obecní úřad, další posílali bankovními převody. Byli to jednotlivci, často i dobřichovičtí občané, ale i  města a obce (Praha 3, Dolní Chabry, obec Dobřichov), firmy i velké korporace, což zprostředkovávala organizace Člověk v tísni.

Velký problém byl s pitnou vodou. Vodovod nefungoval a studny byly zaplaveny povodní. Několikrát denně projížděly obcí cisterny s vodou. Po obci byly postaveny chemické záchody. Postupně byly studny všech rodinných domů vyčerpány, vyčištěny a byl v nich proveden chemický a bakteriologický rozbor.

Zahájení školní docházky bylo odloženo až na polovinu září, ale v mateřské škole se začalo učit až od ledna 2003. V polovině září byla také zahájena výuka v nové přístavbě základní školy v Raisově ulici.

Přehled škod:

 • ocelová lávka pro pěší byla zcela zničena. V roce 2003 byla dokončena stavba nové lávky s pomocí dotace z fondu PHARE a dotace z MMR ČR
 • jez vydržel bez poškození
 • na nový most voda nedosáhla, ale plovoucí strom poškodil zábradlí. Voda protékala jen asi 60cm pod mostovkou
 • zatopeno bylo asi 500 domů z toho asi 200 mělo zatopeno i obytné podlaží, zbytek jen sklepy
 • byly znehodnoceny studně v celé levobřežní části obce a v Luhu
 • několik domů vykazuje statické poruchy. Nakonec byl zbourán dům Geisslerových čp. 407 v ul. Za Mlýnem, novostavba domu pana Chládka čp. 892 u ul. Ke Křížku, částečně byl zbourán dům Filipa Matějky čp. 71 v ul. 5. května. Staticky narušena byla budova zdravotního střediska čp. 341 v Březové, dům Caldů a Havránků proti škole (čp. 329 a 30), školnický domek čp. 560 vedle školy, dům Vlachových čp. 865 ve Všenorské
 • stará škola čp. 40 u mostu měla zaplavený celý suterén, do tříd se voda nedostala, ale v nejstarší budově byly zaplaveny tři třídy
 • byla zaplavena celá mateřská škola v Březové, ve třídách bylo asi 40cm vody
 • obecní knihovna v čp. 123 v Palackého ulici byla zatopena asi 20cm vody
 • poškozeny byly místní komunikace, propadly se velké úseky v Anglické, Ke Křížku, ve Všenorské, v ul. 5. května, zničena byla promenádní cesta kolem řeky. Na opravy byla získána dotace z fondu PHARE a krajského úřadu
 • byla poškozena kanalizace, potrubí na lávce zcela zničeno, v čerpacích stanicích shořela čerpadla. Stát přispěl dotací 8 mil. Kč.
 • byla zaplaven suterén křižovnického zámku. Voda v kostele dosáhla asi 30 cm, lavice plavaly.
 • velmi byly poškozeny, téměř zcela zničeny byly suterénní byly ve čtyřech bytových domech v ul. 5. května
 • škody se nevyhnuly ani vzácným stromům. Největší z jerlínů na pravém břehu u lávky se vyvrátil v důsledku rozmočené půdy. Byl to s obvodem 290cm největší jerlín středních Čech.

Škody na majetku obce dosáhly výše 60 mil. Kč, škody na soukromém a firemním majetku se odhadují na 200 - 300 mil. Kč.

Důležité je, že nikdo nepřišel o život, nikdo nebyl ani zraněn. A tak jako při všech minulých povodních, lidé tuto katastrofu překonali a život se vrátil do svého normálního běhu. Zůstaly jen značky, kam voda dosáhla dne 14. srpna 2002 v 1 hodinu po půlnoci a doufejme i ponaučení, že ti, co bydlí v dosahu řeky, musí počítat s tím, že voda může přijít.

V roce 2003 byla o této povodni vydána publikace autorů P. Kyzlíka a V. Kratochvíla "Povodně v Dobřichovicích".

Stránka

Letecký snímek

Letecký snímek

Letecký snímek

Letecký snímek

Letecký snímek

Letecký snímek

Letecký snímek

Letecký snímek

Letecký snímek

Letecký snímek

Letecký snímek

Letecký snímek

Historické snímky

Historické snímky

Historické snímky

Historické snímky

Historické snímky

Historické snímky

Historické snímky

Historické snímky

Historické snímky

Historické snímky

Historické snímky

Historické snímky


Stránka