Obsah

Přijaté žádosti o informace v roce 2016

1. ze dne 8. února   odpověď

Údaje o žadateli (dle § 14 odst. 2 z. č. 106/1999 Sb.) :

Istav Media, s.r.o.Nádražní 762/32, 150 00  Praha 5 -Smíchov

2. ze dne 6. září    odpověď

Údaje o žadateli (dle § 14 odst. 2 z. č. 106/1999 Sb.) : 

V. D. 252 29 Dobřichovice

3. ze dne 19.9.   odpověď

Údaje o žadateli (dle § 14 odst. 2 z. č. 106/1999 Sb.) : 

T. K., 252 29  Dobřichovice

4. ze dne 13.10.  - odpověď

Údaje o žadateli (dle § 14 odst. 2 z. č. 106/1999 Sb.) : 

 R.M.182 00  Praha - Kobylisy