Obsah

Obecně závazné vyhlášky

     seznam obecně závazných vyhlášek, platných k 31.8.2013

 

 

 

ZÁPIS A USNESENÍ Č. 32

z jednání rady města Dobřichovice

konaného dne 5.2.2013 od 20 hodin na MěÚ Dobřichovice

: Rada rozhodla, že cena kterou bude město účtovat za věcná břemena uložení a údržby inženýrských sítí bude činit 3000,- Kč za běžný metr ve zpevněné komunikaci a 1000,- Kč v travnatém pásu či nezpevněné komunikaci.

celý zápis usnesení Rady města č.32  je zde