Obsah

Grantový systém v roce 2018

Projekty lze předkládat do 31. března 2018 na Městský úřad Dobřichovice, osobně na podatelnu nebo poštou, nebo do schránky na budově úřadu. Projekty posoudí Rada města.

Formulář k žádosti o grant

 

Následně je třeba vyúčtovat přidělené prostředky.

 

Vyúčtování každého grantu musí být odevzdáno do jednoho měsíce od konání akce, pro akce konané v listopadu a prosinci nejpozději do 10. prosince na Městský úřad.